Cestná doprava

Reťazový most zaťažilo 24 kamiónov

Reťazový most zaťažilo 24 kamiónov. Renovácia reťazového mosta v Budapešti dosiahla ďalší míľnik: most úspešne prešiel záťažovými skúškami.

Legendárny reťazový most v Budapešti (Széchenyi Lánchíd) postavili v roku 1449 a bol druhým mostom spájajúcim Dudín a Pešť cez rieku Dunaj. Po 172 rokoch služby obyvateľom Budapešti už most potreboval generálnu opravu, a tak na jar 2021 začali stavebné práce. Pôvodné sochy levov strážiacich peštianske predmostia, z ktorých každá váži viac ako 10 ton, po ročnom reštaurovaní vrátili vo štvrtok 10. novembra na svoje miesto.

Obnova napreduje podľa harmonogramu. Asfaltovanie je už ukončené a 12. novembra boli vykonané záťažové skúšky, na ktorých sa zúčastnilo 24 dvadsaťtonových kamiónov. Odborníci z Katedry mostov a konštrukcií Technickej a ekonomickej univerzity v Budapešti vykonali merania, na ktoré bolo použitých 24 nákladných áut Ford Trucks s vyklápacími návesmi s hmotnosťou každého po 20 ton, teda spolu 480 ton.

Pri statickom a dynamickom skúšobnom zaťažení merali špecialisti deformácie spôsobené v konštrukcii reťazového mosta, ak sú na konkrétnych miestach zaparkované 20-tonové kamióny. Okrem toho, samozrejme, merali aj to, ako sa priecestie správa, keď cezeň prejde ťažké vozidlo rýchlosťou 5, 20 a 30 kilometrov za hodinu, a aká je najvyššia povolená rýchlosť, ktorú môže kamión bezpečne dosiahnuť.

Geodetickým prístrojom bol zmeraný priehyb mosta a od mosta k brehu Dunaja s presnosťou 0,5 milimetra. Povolaní špecialisti merali nielen vlastnú frekvenciu mosta, ale pomocou tenzometrov sledovali aj deformácie a napätia vznikajúce v jednotlivých prvkoch. Komplexné vyhodnotenie výsledkov nie je známe. Stále prebieha, ale na základe predbežných údajov bol test úspešný: hodnoty namerané počas zaťaženia boli rovnaké ako hodnoty vypočítané odborníkmi.

Reťazový most zaťažilo 24 kamiónov

Po už dokončenom asfaltovaní sa vytvoria liate asfaltové pásy prekrývajúce okraje a náterový systém okrajov. Natrie sa aj dopravné značenie, ale aké značky a aké vozidlá budú môcť jazdiť po moste, to zatiaľ nie je rozhodnuté. Otázkou tiež zostáva, či sa na most vrátia autobusové linky. Cyklistický klub lobuje, aby most slúžil predovšetkým cyklistom a primátor prisľúbil, že o tejto otázke sa rozhodne do jesene. Doprava sa na most vráti v polovici decembra. V prácach na chodníkoch a podjazdoch sa však bude pokračovať aj v budúcom roku.

V nasledujúcich týždňoch bude z dokončenej vozovky demontované dočasné lešenie pylónov a výstavba verejného osvetlenia bude pokračovať osadením nových svietnikov. Na stavbe bude okrem iného prebiehať aj rekonštrukcia historických prvkov. Takže dotknuté územia sa budú naďalej považovať za pracovné plochy a budú ohradené. Ukončenie modernizácie prechodu cez Dunaj je naplánované na druhú polovicu roku 2023.

Zdroj
transport.sk
Editor
VIB

Prečítajte si aj

Back to top button