Cestná doprava

KOMENTÁR: Pozor, letí ľad!

Túto vetu povedalo v pomaly končiacej zime zrejme mnoho vodičov, či už osobných áut, ale aj tých nákladných. Každoročný, stále sa opakujúci nešvár našich ciest. Neočistené strechy automobilov, z ktorých sa pomaly uvoľňujú kusy snehu a ľadu. Týka sa to všetkých, nielen vodičov nákladných áut.

Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. §38, upravujúci špecifické podmienky zimnej prevádzky motorových vozidiel hovorí jasnou rečou: „vodič vozidla je pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa mohli počas jazdy uvoľniť.“ Otázkou potom ale je, ako je potom možné, že denno-denne zaplavujú stránky najmä na sociálnych sieťach obrázky áut poškodených letiacimi kusmi zmrznutého snehu a ľadu?

V diskusiách padajú často tvrdé slová, nápady na zadržanie vodičských preukazov, výzvy policajným zložkám zatvárať takýchto vodičov do väzenia a pod. Pravdou zostáva, že takáto ľadová kryha letiaca svojou rýchlosťou dokáže napáchať veľké škody, často ide doslova „o krk“ a zdravie, v tých najhorších prípadoch bohužiaľ o život. V januári na to napríklad doplatila vodička na Chrudimsku, ktorú ľad odtrhnutý z kamióna vážne zranil. Podobný prípad sa riešil aj v januári 2020, kedy mal obrovské šťastie mladík, ktorého zasiahol kus ľadu z oprotiidúceho kamióna.

Vidieť osobný automobil zamaskovaný kopou snehu a vyčisteným delostreleckým priezorom je na zamyslenie, či je takýto vodič vôbec spôsobilý na držbu vodičského oprávnenia. Čo však ale taký nákladný automobil, ktorý má na streche „čiapku“ snehu alebo niekoľko centimetrovú vrstvu ľadu?

Kusy ľadu a snehu môžu spôsobiť vážne škody až ujmu na zdraví. V tomto prípade sa tak našťastie nestalo.

Neuspokojíme sa so suchým konštatovaním čoho všetkého je vodič povinný a pozrieme sa na tento problém trošku obšírnejšie. V úvodných riadkoch je citácia zákona o cestnej premávke, ktorá hovorí jasnou rečou. Máme tu však aj pár nejasností. Nákladné auto vyrážajúce z areálu sídla firmy prevádzkovateľa cestnej dopravy má byť očistené. Ako?

Zákon č. 56/2012 o cestnej doprave Z.z. hovorí v §7 Všeobecné povinnosti dopravcu v cestnej doprave písmeno c) „zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb“. Samozrejme, za splnenia ustanovení ďalších zákonov, vyhlášok a nariadení a to hlavne:

  • Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
  • Vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

Poďme ich preložiť do ľudskej reči. V mieste základne dopravcu by mal byť prostriedok (plošina, rampa, atď.) a k nemu obsluha, riadne vyškolená, s platným certifikátom a preukazom na takúto prácu. Tu sa predpokladá, že vozidlo je pri odjazde očistené. Prax a teória sú zrejme úplne odlišné.

Keďže je spravidla nákladná súprava mimo svojej základne viac dní až týždňov, nie je v silách dopravcu riešiť toto nariadenie aj mimo miesta usadenia, a to ani len z čírej dobrovoľnosti. Každý profesionál mi potvrdí, že snehovú a ľadovú čapicu naberie náves pri zlých poveternostných podmienkach veľmi rýchlo. Nie je ničím výnimočným stáť niekde na rampe aj 5 hodín a za 5 hodín hustého sneženia je to už slušná vrstva. Ďalej tu máme dobu denného odpočinku, ktorú musí každý vodič absolvovať v minimálnej dĺžke 9 alebo 11 hodín. A tu prichádza najväčší kameň úrazu.

Ľad odletujúci z vozidiel nespôsobuje problémy iba v Európe

Prečo nie sú areály logistických parkov a firiem vybavené zariadeniami umožňujúcimi zhrnutie snehu a odstránenie ľadu zo strechy kamiónu? Prečo nie sú vybavené takýmito zariadeniami odstavné parkoviská, či už súkromné alebo tie v správe štátu? Nariadiť vodičovi odstrániť sneh a ľad je samozrejme potrebné, ale prečo mu k tomu nevytvoríme aj podmienky?

Štandardná výška takejto súpravy dosahuje 4 metre, strechy návesov a prívesov nie sú stavané na to, aby sa po nich chodilo. Liezť do takejto výšky po rebríku nie je taktiež žiadna slasť. Každý jeden z tých, ktorí si na tú strechu vylezú porušuje snáď všetko, čo sa z pohľadu BOZP porušiť dá. Robia to, aby neohrozili iných, pričom ohrozujú samých seba. Pri páde z výšky 4 metrov sú zranenia vážne, opäť možno aj smrteľné.

Tak sa pýtam vážení čitatelia, čo má vodič takejto súpravy spraviť? Ostať stáť, dokiaľ sa sneh neroztopí? Nedodať potraviny do obchodu, diely do výrobného podniku? Vyliezť si na strechu riskujúc vlastný život? Čo myslíte?

*autor príspevku je profesionálny vodič.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Ivan GarajHlavná foto: DEKRA Safety

Prečítajte si aj

Back to top button