Cestná doprava

Fleet manažment – správa autoparku

Fleet manažment – správa autoparku. Kvalitná správa autoparku prináša do dopravných spoločností i firiem s väčším autoparkom nielen poriadok, ale aj zvýšenie efektivity práce a nemalé úspory. Dobrý fleet manažér alebo dispečer autoparku je mimoriadne dôležitým článkom úspešnej firmy.

Súčasné autoparky dopravných a iných firiem sa digitalizujú, zber a vyhodnocovanie dát patria ku kľúčovým činnostiam, pričom cieľom je mať čo najpresnejšie údaje, ktoré sa periodicky vyhodnocujú a premietajú do praxe. Prečo je to potrebné? Správa autoparku zahŕňa mnoho činností, okrem iného aj komunikáciu s vlastným personálom a dodávateľmi.

Fleet manažment zodpovedá za riadenie a prevádzkovanie autoparku, zvyšovanie efektivity jeho využitia, ako aj za technický stav vozidiel. Do jeho činnosti patrí súčasne kontrolovanie prevádzkových nákladov, vedenie centrálnej evidencie a databázy údajov o využívaní vozového parku či vedenie administratívy súvisiacej so starostlivosťou o autopark (administrácia kariet PHM, knihy jázd, podklady k fakturácii a podobne).

Fleet manažér určuje pravidlá využívania vozidiel, užívateľom dáva inštrukcie na používanie motorových vozidiel, dozoruje nad preberaním a odovzdávaním vozidiel. Sledovanie stavu vozidiel a ich vysielanie na STK, emisné kontroly, servisné prehliadky – to všetko tiež spadá do správy autoparku. Dôležitá je koordinácia činností, ako i organizačné a technické zabezpečenie dopravy.

Fleet manažment kladie dôraz na zodpovednosť v dodržiavaní bezpečnostných predpisov používateľmi vozidiel, komunikuje s poisťovňami pri riešení poistných udalostí. O celej správe autoparku vykonáva pravidelnú analýzu a optimalizuje servisné a prevádzkové náklady.

Fleet manažment – správa autoparku

V oblasti správy autoparku poskytujú rôzne subjekty služby, ktoré v ňom nachádzajú dobré uplatnenie. Ide o firmy dodávajúce softvérové riešenia, lízingové spoločnosti, poisťovne, dodávateľov pohonných hmôt, firmy poskytujúce služby olejového hospodárstva či pneumatiky. Čoraz častejšie pridané služby firemným autoparkom poskytujú lízingové spoločnosti aj so službami autopožičovne (car sharing). Vo veľkej miere sa rozrastá poskytovanie služieb pre autoparky priamo od importérov či predajcov vozidiel v rámci zmlúv popredajných služieb.

Dané zmluvy vo veľkom počte využívajú najmä autodopravcovia, ktorí sa viažu ku konkrétnej značke vozidiel či súprav. Napríklad dodávateľ pneumatík Continental v rámci balíkov Conti 360 ponúka nákladný fleet manažment, ktorý zahŕňa optimalizáciu a plánovanie nákladov na pneuservis a pneumatiky. Zabezpečuje pravidelnú komplexnú starostlivosť o autopark zákazníka, čo prináša dosiahnutie plného ekonomického potenciálu každej pneumatiky.

Continental má tím obchodných špecialistov pre nákladné vozové parky a výborné servisné zázemie v rámci celej SR a ČR. Územne rýchle zásahy umožňujú mobilné servisy. Klienti používajú jednotné fakturácie vo fakturačnom systéme na všetkých pobočkách Break Down Service v rámci Conti 360.

Autopark

Komplexné popredajné služby ponúkajú takmer všetci importéri úžitkových vozidiel renomovaných značiek, a to už aj v kombinácii s prípojnými vozidlami, teda ucelenými súpravami. Napríklad Scania Fleet Management ponúka služby na získanie prehľadu o autoparku – poskytuje viac informácií aj prehľadov než bezplatné služby monitorovania.

Od základných potrieb, ako je určovanie polohy v reálnom čase, cez výkon vozidla, ekologické informácie sledujúce vaše emisie CO2, plánovanie servisu a nahlasovanie porúch až po hodnotenie vodičov, čo pomôže rýchlo identifikovať potenciálne možnosti zlepšenia v používaní vozidla, ktoré by sa dali dosiahnuť školením vodičov a vedením.

Výhodou služieb Scania je webový portál, ktorý je dostupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Na webe môže klient sledovať určovanie polohy v reálnom čase, informácie o výkone vozidla, ekologické informácie, hodnotenie vodičov, čas jazdy, Geo-fencing, plánovaný servis či ohlasovanie porúch.

Vďaka online informáciám z portálu Scania sa napríklad v Čechách podarilo nájsť v krátkom čase ukradnutú súpravu. Podobné služby poskytuje aj Mercedes-Benz prostredníctvom praktických telematických služieb na riadenie autoparku Fleetboard alebo prostredníctvom služby Servis24h, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne.

Fleet Management

DAF Trucks v prípade poruchy alebo inej neočakávanej situácie poskytuje svojim klientom asistenčnú službu DAF International Truck Service 24/7, 365 dní v roku a služba DAF MultiSupport prináša rad servisných balíčkov na opravu a údržbu. Výborné služby v rámci správy autoparku poskytujú aj prevádzkovatelia tankovacích a mýtnych služieb.

Napríklad Eurowag má v ponuke výkonný softvér Fleet Management, ktorý zobrazuje najdôležitejšie informácie o vozidlách autoparku v reálnom čase. Mapa sa aktualizuje každé dve sekundy, aby ste vždy vedeli, kde sa vaše vozidlá nachádzajú. Služby Eurowag umožňujú lepšie plánovanie s prístupom k denným cenám paliva. Vždy budete vedieť, kde sa dá kúpiť palivo za najlepšie ceny.

Aj to zlepšuje efektivitu vodičov a minimalizuje plytvanie palivom. Odhalíte zlé jazdné návyky svojich vodičov, ktoré vás stoja nemalé peniaze, a selektívnym odmeňovaním oceníte dobré správanie vodičov. Údaje z tachometra nákladných vozidiel si stiahnete bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú. A v tom vám pomôžu aj služby spoločnosti Tamex, špecialistu na tachografy.

Zdroj
transport.sk
Editor
Spracoval VIB

Prečítajte si aj

Back to top button