Cestná doprava

DPB od septembra posilňuje intervaly a kapacitu MHD

Dopravný podnik Bratislava (DPB) od začiatku septembra posilňuje intervaly a kapacity vybraných liniek bratislavskej MHD. Po mesiacoch, keď spoje pre pandémiu nového koronavírusu premávali v prázdninovom režime, dopravca obnovuje silnejšiu premávku v režime „pracovný deň – školský rok, DPB o tom informuje na sociálnej sieti.

Na linke 61 príde v súvislosti s nasadením nových letiskových autobusov k zlepšeniu intervalu v čase dopravnej špičky. Ráno budú spoje premávať každých šesť minút (v súčasnosti každých osem minút) a odpoludnia každých sedem až osem minút (v súčasnosti každých 15 minút). „Cestovný poriadok bude aj naďalej v spoločnom úseku trasy prioritne koordinovaný s linkou 63 a počas špičky aj s linkou 74. Nové autobusy budú mať úpravu na prepravu väčšieho množstva batožiny pre cestujúcich prichádzajúcich z letiska, respektíve z Hlavnej stanice,“ uviedol dopravca.

V prípade liniek 83 a 84 bude s prihliadnutím k pokračujúcej výluke električiek v Dúbravke až do ukončenia rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály zlepšený interval na obidvoch linkách v špičkách. Ráno budú mať obe linky na spoločnom úseku následný interval tri minúty, popoludní tri až štyri minúty. „Týmto opatrením sa dosiahne ďalšie navýšenie kapacity priamych spojení medzi Dúbravkou a centrom mesta. Na obidve linky budú aj naďalej vypravované, s výnimkou večerných hodín, výlučne najviac kapacitné vozidlá,“ spresnil DPB.
Pre posilnenie kapacity a zvýšenie komfortu počas pokračujúcej modernizácie električkovej trate nasadí na všetky spoje linky 32 aj počas pracovných dní kĺbové vozidlá.

Na linke 210 bude vzhľadom k dlhodobo rastúcej vyťaženosti výrazne zlepšený interval medzi spojmi v pracovných dňoch školského roka. „V exponovanej časti dňa bude premávať každých 7,5 minúty (doteraz desať minút) a v čase najsilnejšieho dopytu počas rannej špičky každých šesť minút (doteraz každých 7,5 minúty). Počet spojov sa tak zvýši o 25 až 33 percent,“ spresnil dopravca.

Na linke 211 prichádza pre skrátenie čakacích dôb v prestupnom uzle Patrónka k zahusteniu intervalu, čím sa má dosiahnuť komfortnejšie spojenie západných častí Bratislavy s nemocnicami a ústavmi na Kramároch. K posilneniu na linkách 31, 131 a 184 dôjde k termínu začiatku výučby na vysokých školách.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button