Cestná doprava

Dopravný podnik mesta Prešov pripravuje nákup nových trolejbusov

Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) pripravuje nákup desiatich nových trolejbusov a modernizáciu tratí. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek, investíciu vo výške takmer 9,6 milióna eur DPMP získal z prostriedkov Európskej únie v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

„K desiatim novým trolejbusom, ktoré sú súčasťou vozového parku DPMP už od novembra, pribudnú ďalšie štyri štandardné a šesť kĺbových trolejbusov. Všetky z nich budú s pomocným pohonom. Znamená to, že budú môcť jazdiť aj tam, kde nie je trolejové vedenie, pričom trolejová sieť v meste je na takýto typ vozidiel veľmi vyhovujúca. Nové trolejbusy budú spolufinancované z eurofondov čiastkou 6.034.939 eur,“ povedal Tomek. Modernizácia vozového parku okrem ponúkne podľa jeho slov väčšiu bezpečnosť dopravy a zvýši sa komfort cestujúcich.

„Nové vozidlá budú napríklad vybavené výkonnou klimatizáciou, moderným informačným systémom a vďaka možnosti naklonenia na zastávke sa cestujúcim so zníženou pohyblivosťou uľahčí nástup aj výstup. Nákup nových vozidiel má aj ekologický rozmer, pretože sa nimi nahradia dieselové autobusy, vďaka čomu sa znížia emisie aj hluk,“ priblížil Tomek. Okrem nákupu nových trolejbusov je v Prešove naplánovaná aj výstavba nového jednosmerného trolejového prepojenia medzi ulicami Solivarská, Východná a Košická. Zároveň bude zmodernizované trolejové vedenie na Solivarskej ulici.

„Tieto projekty budú spolufinancované z eurofondov čiastkou takmer 1,6 milióna eur a výrazne prispejú k zvýšeniu kvality verejnej dopravy v meste. Okrem toho budú vypracované projektové dokumentácie na modernizáciu údržbovej základne trolejbusov, trolejových tratí, ako aj výstavbu nových trolejbusových tratí, ktoré budú takisto financované z európskych zdrojov vo výške takmer 2 milióny eur,“ doplnil Tomek. V rámci projektov na výstavbu nových trolejových tratí ide o napríklad o úseky Rusínska – Kuzmányho, ako aj prepojenie Pod Šalgovíkom – Sibírska.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button