Cestná doprava
Dôležitá správa

Dopravné informácie z jednotlivých krajín

Článok bol aktualizovaný 15.5.2020. Prehľad opatrení v jednotlivých krajinách nájdete nižšie, spolu s užitočnými linkami na dokumenty a mapy.

Slovensko

Prísne opatrenia v krajine sa pomaly uvoľňujú, vláda urýchlila ich uvoľňovanie a spojila 2. a 3. fázu. Hraničné kontroly sa však zatiaľ naďalej vykonávajú. Povolená je akákoľvek forma zásobovania, od právnickej osoby si colníci môžu vypýtať oprávnenie. Detailnejšie informácie nájdete v tomto článku.

Vodiči musia byť vybavení a používať ochranné pomôcky. Na kamionistov sa nevzťahuje 14-dňová povinná karanténa, ktorú musí podstúpiť každý, kto sa vracia na Slovensko zo zahraničia. Od 1. mája 2020 platí nové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva, ktoré upravuje okrem iného podmienky kedy sa nevzťahuje povinná karanténa na profesionálnych vodičov. Najdôležitejšie zmeny aj celé znenie opatrenia nájdete v tomto článku.

Na Slovensku platí dočasná výnimka pre vodičov vozidiel nad 3,5 tony a dočasne sú zrušené aj ďalšie sankcie. Kompletný prehľad ktorých sankcií a zákazov sa to týka nájdete v tomto článku. 

Najktuálnejšie informácie o situácii na cestách nájdete na oficiálnej facebookovej stránke Polícia Slovenskej republiky, profesionálni vodiči si o situácii dávajú vedieť aj cez facebookovú stránku Kamionisti SK-CZ.  

Do 31. mája platí dočasná tolerancia jazdných časov v nasledujúcom rozsahu:

 • maximálny denný čas jazdy sa zvyšuje z 9 na 11 hodín
 • maximálny týždenný čas jazdy sa zvyšuje z 56 na 60 hodín
 • čas jazdy za dva po sebe nasledujúce týždne sa zvyšuje z 90 hodín na 96 hodín
 • vodič musí mať nepretržitú prestávku aspoň 45 minút po najviac päť a pol hodinách jazdy
 • minimálny denný odpočinok sa znižuje z 11 na 9 hodín

Česká republika

Jazdu po diaľniciach, cestách I. triedy v ČR majú povolené nákladné vozidlá a súpravy s celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony a nákladné vozidlá a špeciálne vozidlá s návesom/prívesom, ak prekračujú celkovú hmotnosť 3,5 tony. Dočasne platí aj tolerancia jazdných časov pre vodičov cestnej nákladnej dopravy nad 3,5 tony (článok 6 a 9 Európskej smernice č. 561/2006).

Na prihraničných úsekoch diaľnic D1, D2, D5, D8 a D11 platí v smere k štátnej hranici zákaz predbiehania sa vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. Výnimku majú:

 • vozidlá prepravujúce skaziteľný tovar (musí byť zaplnená aspoň polovica nákladového priestoru vozidla alebo súpravy)
 • vozidlá prepavujúce živé zvieratá
 • vozidlá prepravujúce pohonné hmoty pre čerpacie stanice
 • vozidlá prepravujúce poštové zásielky
 • vozidlá prepravujúce medicínsky a biologický materiál a medicínsky a biologický materiál pre ich výrobu

Od 11. mája 2020 je v platnosti nariadenie, ktoré upravuje vstup cudzincov na územie Českej republiky. Obmedzenia sa nevzťahujú na pracovníkov v medzinárodnej doprave, presnú špecifikáciu kto sa za takúto osobu považuje a kto nie, nájdete na tejto stránke Ministerstva vnútra ČR.

Od 15. apríla do 31. mája 2020 platí dočasná tolerancia jazdných časov v nasledujúcom rozsahu:

 • maximálny denný čas jazdy sa zvyšuje z 9 na 11 hodín
 • maximálny týždenný čas jazdy sa zvyšuje z 56 na 60 hodín
 • čas jazdy za dva po sebe nasledujúce týždne sa zvyšuje z 90 na 100 hodín
 • denný odpočinok sa znižuje z 11 na 9 hodín
 • odloženie doby odpočinku po šiestich 24-hodinových periódach
 • možnosť stráviť týždenný odpočinok v kabíne, ak vozidlo stojí a má primerané vybavenie na prespatie v kabíne

Maďarsko

Maďarsko uzavrelo svoje vnútorné a vonkajšie hranice s účinnosťou od polnoci utorka 17. marca 2020. Do krajiny majú vstup naďalej povolený občania Maďarska a ich blízki príbuzní, ktorí s nimi cestujú (vrátane osôb, ktoré nemajú bydlisko v Maďarsku).

Obmedzenia uvedené vo vládnom nariadení 81/2020 sa nevzťahujú na cestnú nákladnú dopravu, ktorá prichádza alebo odchádza z Maďarska ani na tranzitujúcu cestnú nákladnú dopravu. Tranzitujúca doprava ale musí používať hraničné priechody a trasy určené políciou, ktoré nájdete na tejto mape a platia pre ňu aj nasledovné podmienky:

 • zastávky sú dovolené iba na určených odpočinkových plochách a čerpacích staniciach,
 • vozidlá musia byť na čelnom skle označené policajnou nálepkou, ktorou polícia označí vozidlo pri vstupe do krajiny,
 • v kabíne sa môže nachádzať iba vodič, žiadni ďalší pasažieri nie sú povolení
 • vodič je povinný prejsť cez územie Maďarska v čo najkratšom možnom čase, pri dodržaní všetkých pravidiel cestnej premávky

Dočasne na celom území Maďarska neplatia obmedzenia pre nákladné vozidlá a súpravy s celkovou váhou nad 7,5 tony (až do odvolania). Do 31. mája 2020 platí tiež dočasná tolerancia jazdných časov

Žiadosť o licenciu na povolenie transportu ťažkých vozidiel a nadrozmerných nákladov sa dá vykonať online, stránka UVR Eoffice je dostupná aj v Angličtine. Anglická verzia umožňuje vyžiadanie a administráciu pri žiadosti o licenciu, faktúry sú však vydávané v Maďarčine.

Rakúsko

Rakúsko od 15. júna plne otvorí hranice s Nemeckom a už od tohto piatku bude hranicu kontrolovať iba náhodne. Uvoľnenie sa postupne očakáva aj na hranicicach s ďalšími susediacimi krajinami. Dovtedy však platia opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu.

Na hraniciach s Talianskom sú dočasne zavedené hraničné kotroly, vodičom merajú teplotu a pýtajú sa ich kde boli za posledných 10 dní. Osoby vstupujúce do krajiny z : Talianska, Švajčiarska, Lichtenštajnska, Nemecka, Maďarska, Slovinska, Slovenska a Českej rpeubliky musia predložiť platný lekársky certifikát o tom, že nemajú ochorenie COVID-19 (certifkát musí byť v Nemčine, Angličtine alebo Taliančine). Toto opatrenie neplatí pre vodičov cestnej nákladnej dopravy.

Situácia na hraničných priechodch je nasledovná:

Rakúsko – Slovensko

Od 10. apríla 2020 zaviedlo Rakúsko na hraniciach so Slovenskom hraničné kontroly, od 14.4.2020 platí aj nariadenie, že v prípade žiadosti zo strany zdravotníckych autorít môžu byť vodiči vozidiel podrobení zdravotnej prehliadke, to sa ale nevzťahuje na vodičov cestnej nákladnej dopravy a zásobovanie.

Rakúsko – Česká republika

Od 10. apríla 2020 zavidelo Rakúsko hraničné kontroly na hraniciach s Českou republikou, kontrolujú sa najmä cestovné dokumenty. Od vodičov cestnej nákaldnej dopravy sa nevyžaduje zdravotný certifikát.

Rakúsko – Taliansko

Dočasne sú zavedené hraničné kontroly, vodiči nákladných vozidiel prichádzajúci z Talianska musia na hraniciach absolvovať zdravotnú prehliadku.

Rakúsko – Nemecko

Od 19.3.2020 platí nariadenie, že osoby vstupujúce do Rakúska musia pred vstupom absolvovať zdravotnú prehliadku, to sa môže ´tykať aj vodičov cestnej nákladnej dopravy a zásobovania.

Rakúsko – Švajčiarsko

Vstup do Švajčiarska a späť do Rakúska je možný bez obmedzení.

Rakúsko – Maďarsko

Pre cestnú nákladnú dopravu sú k dispozícii tieto hraničné priechody:

 • Hegyeshalom/Nickelsdorf
 • Sopron/Klingenbach (do 30.4.2020 neplatí na rakúskej strane zákaz pre vozidlá nad 7,5 tony)
 • Köszeg/Rattersdorf
 • Kópháza/Deutschkreutz (zákaz pre vozidlá nad 7,5 tony neplatí do 30.4.2020)
 • Bucsu/Schachendorf

Rakúsko – Slovinsko

 • Bonisdorf – Kuzma
 • Mureck – Trate (5:00 – 21:00)
 • Radlpaß – Radelj (5:00-21:00)
 • Sicheldorf – Gederovci
 • Spielfeld (Autobahn) – Šentilj
 • Bad Radkersburg – Gornja Radgona
 • Karawankentunnel (A11) – Karavanke (A2)
 • Loibltunnel – Ljubelj (5:00 – 21:00)
 • Lavamünd – Vič (5:00-23:00)
 • Grablach – Holmec (5:00-08:00 und 15:00-18:00)
 • Nákladná doprava je vyčlenená z obmedzení na oboch stranách a prechádza bez problémov

Pre vozidlá nad 7,5 tony dočasne neplatí zákaz víkendovej jazdy do 17. mája 2020. Do 31. mája 2020 platí aj tolerancia jazdných časov pre vodičov cestnej nákladnej dopravy nad 3,5 tony (článok 6 a 9 Európskej smernice č. 561/2006) v nasledujúcom rozsahu:

 • maximálny denný čas jazdy sa zvyšuje z 9 na 11 hodín,
 • maximálny týždenný čas jazdy sa zvyšuje z 56 na 60 hodín,
 • maximálny jazdný čas za dva po sebe nasledujúce týždne sa zvyšuje z 90 na 100 hodín.

Poľsko

V krajine platí stav ohrozenia. Cudzinci do krajiny nie sú vpúšťaní, občania Poľska a ľudia prichádzajúci do Poľska za prácou musia podstúpiť povinnú 14-dňovú karanténu. Boli obnovené hraničné kontroly (predbežne do 3. mája 2020). Občania Poľska a ľudia pracujúci v Poľsku, ktorí sa vracajú zo zahraničia, musia podstúpiť povinnú 14-dňovú karanténu. Toto nariadenie sa nevzťahuje na medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu a od 24. marca ani na vodičov vozidiel do 3,5 tony, ktorí vykonávajú zásobovanie. Otvorené sú iba vybrané hraničné priechody, ich zoznam nájdete TU.

Poľské ministerstvo vnútra aktualizuje priebežné doby čakania na hraničných priechodoch na tejto stránke. Na hraničných priechodoch môžu byť vodičom cestnej nákladnej dopravy vykonávané lekárske prehliadky alebo meranie telesnej teploty. Vodiči s telesnou teplotou nad 38°C budú atuomaticky podrobení lekárskemu vyšetreniu a nebude im dovolené pokračovať v jazde.

Od 18.3. do 16.4. platí tolerancia jadzných časov, ktorá sa vzťahuje len na vozidlá zaregistrované v Európskej únii:

 • denný čas jazdy nesmie presiahnuť 11 hodín,
 • týždenný čas jazdy nesmie presiahnuť 60 hodín,
 • celkový jazdný čas vozidla po dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch nesmie presihanuť 96 hodín,
 • po päť a pol hodinách jazdy musí vodič absolvovať prestávku trvajúcu nepretržite minimálne 45 minút.

Nemecko

Hraničné kontroly boli obnovené na hraniciach s Rakúskom, Švajčiarskom, Francúzskom, Luxemburskom a Dánskom. Osoby vstupujúce do Nemecka musia mať validný dôvod na vstup alebo opustenie krajiny, inak im tieto môžu byť zamietnuté. Aktuálny zoznam otvorených hraničných priechodov nájdete TU, upozorňujeme, že ide o všeobecný zoznam, nie zoznam určený iba pre nákladnú dopravu.

Aktuálny zoznam výnimiek víkendových jázd v jednotlivých spolkových krajinách nájdete na tejto stránke.

Odpočinkové plochy a služby na nemeckých diaľniciach

Na odpočinkových plochách skupiny TANK & RAST je možné použiť sanitárne zariadenia SANIFAIR zadarmo. TANK & RAST prevádzkuje na nemeckých diaľniciach 330 prevádzok, nájdete ich, ak budete hľadať symbol TANK & RAST. Skupina tiež ozna´mila, že otvorené nechá nielen čerpacie stanice ale aj obchody (pekárenské výrobky, snack, obchodné služby) na všetkých svojich prevádzkach. Ich mapu nájdete TU.

V prípade akýchkoľvek problémov na prevádzkach TANK & RAST môžu vodiči telefonovať na špeciálne zriadené bezplatné čislo 0800 9 555 777 alebo problém nahlásiť e-mailom na adresu kundenservice@tank.rast.de.

Združenie dopravy a logistiky BGL je v kontakte aj s ostatnými prevádzkovateľmi odpočinkových staníc a čerpacích staníc aby bol zabezpečený neustály prístup k sanitárnym zariadeniam. Táto téma je predmetom rokovania s ministerstvom dopravy.

Pre vozidlá prepravujúce tovary dennej spotreby vrátane potravín, medicínske vybavenie a palivá platí do 31. mája 2020 tolerancia jazdných časov v nasledujúcom rozsahu:

 • možnosť zvýšiť čas jazdy na 10 hodín päťkrát v týždni,
 • možnosť využiť dva krát po sebe skrátený týždenný odpočinok v období štyroch týždňov. 

Detailné informácie nájdete TUoriginálny dokument je však v nemeckom jazyku. 

Taliansko

Dňa 3. apríla 2020 oznámil taliansky premiér predĺženie platných opatrení v krajine do 3. mája 2020. Nariaďuje 14-dňovú povinnú karanténu pre ľudí vstupujúcich do krajiny, neplatí však pre vodičov cestnej nákladnej dopravy tranzitújucich cez Taliansko alebo doručujúcich tovar do Talianska, ak krajinu opustia do 72 hodín. 

Vodiči, ktorých dopravné spoločnosti nesídlia v Taliansku však musia vyplniť tento certifikát. Certifikát je v Talinačine, pre jeho jednoduchšie vyplnenie ale odporúčame nasledovné:

 • vyplňte certifikát veľkými tlačenými písmenami,
 • certifikát musí byť vyplnený pri vstupe do krajiny a musíte ho mať po celý čas vo vozidle fyzicky, nepostačuje digitálna forma (PDF) ani fotokópia
 • ak si ho pri kontrole polícia alebo colná správa vyžiada, vyžaduje sa po odovzdaní vyplniť nový certifikát,
 • certifikát je platný max. 72 hodín od vstupu do Talianska. Ak existuje opodstatnená potreba predĺžiť ho, je to možné a to o dobu ďalších 48 hodín. V tomto prípade je opäť potrebné vyplniť ďalší certifikát.
 1. napíšte svoje krstné meno a priezvisko
 2. napíšte miesto a krajinu vášho narodenia
 3. zadajte váš dátum narodenia vo formáte dd/mm/rrrr
 4. uveďte vaše občianstvo
 5. uveďte mesto a štát svojho trvalého alebo prechodného pobytu
 6. uveďte celú adresu vášho trvalého alebo prechodného pobytu
 7. udajte typ dokladu (občiansky preukaz, pas), jeho číslo a kým bol vydaný, kedy bol vydaný a dokedy je platný
 8. zadajte svoje telefónne číslo, vrátane medzinárodnej predvoľby (pre Slovensko +421)
 9. zadajte názov hraničného priechodu, cez ktorý vstupujete do Talianska, dátum (dd/mm/rrrr) a čas (h: xx:xx) vstupu, miesto vašej vykládky v Taliansku a dátum a hodinu, kedy budete krajinu opúšťať
 10. Zadajte dôvod vášho pobytu v Taliansku, napr. dodanie potravín do mesta… alebo nakládka v tovaru XY v meste… a pod. Odporúčame v Angličtine (dodávka tovaru: Delivery of goods to…, nakládka tovaru: loading goods at…)
 11. Miesto a čas nevpisujte, v prípade inšpekcie ho vyplní polícia
 12. zadajte krstné meno a priezvisko osoby, ktorá certifikát vypĺňala. Certifikát musí byť podpísaný za prítomnosti policajta.

Výrazné obmedzenia platia pre spoje na Sardíniu a Sicíliu. Ak tam prepravujete tovar, mal by sa na trajekt naložiť iba ten. Ak nie je možné tovar (kontajner) oddeliť od vozidla, vodič nákladného vozidla môže nastúpiť na palubu trajektu, musí však vyplniť online formulár (TU) a certifikát (stiahnete TU).

Pre vozidlá uskutočňujúce medzinárodnú prepravu je až do odvolania zrušený zákaz víkendových jázd. Dňa 17.3. tiež vláda vydala dekrét, ktorý upravuje niektoré povinnosti:

 • splatnosť colných poplatkov, ktoré mali byť zaplatené medzi 17.3. až 30.4.2020 sa predlžuje do 30.5.2020 bez dodatočných poplatkov,
 • vozidlá, ktoré mali absolvovať technickú kontrolu do 31.7. môžu jazdiť v premávke až do 31.10.2020,
 • certifikácie, atestácie a povolenia s dátumom platnosti končiacim medzi 31.1. až 15.4.2020 sú platné až do 15.6.2020,
 • osobné doklady a vodičské oprávenenia a doklady s platnosťou končiacou po 17.3.2020 sú platné do 31.8.2020.

Pre vozidlá s celkovo váhou nad 7,5 tony neplatia domáce obmedzenia v dňoch 25. a 26. apríla 2020 ani 1. a 3. mája 2020. Pre medzinárodnú kamiónovú prepravu je do odvolania zrušený zákaz jazdy počas štátnych sviatkov.

Španielsko

Od polnoci 15. marca vyhlásila Španielska vláda stav ohrozenia, ktorý bol predĺžený do 26. apríla 2020. Ľudia majú dovolené iba ísť si nakúpiť alebo ísť do práce. Medzinárodná preprava tovaru je povolená, transport životne dôležitých tovarov môže byť prioritizovaný. Verejná doprava je značne obmedzená. 

Od 14.3. dočasne neplatia niektoré nariadenia pre cestnú nákladnú dopravu:

Kráľovský dekrét 463/2020 zakazuje jazdu po niektorých cestách, neplatí však pre určité druhy vozidiel vrátane vozidiel distribujúcich medicínske výrobky, potraviny a palivá ani pre vozidlá prepravujúce živé zvieratá a tovary spadajúce pod dohodu ATP. 

Dočasne boli zrušené nasledujúce predpisy:

 • týždenné zákazy pre vozidlá nad 7,5 tony,
 • týždenné, príležitostné a víkendové zákazy pre špeciálne transporty,
 • všetky dopravné zákazy vozidlá prepravujúce tovar v Katalánsku a Baskicku.

Platia nasledujúce odchýlky:

 • licencie, povolenia a akékoľvek povolenia umožňujúce jazdu, ktorým sa končí platnosť počas stavu ohrozenia, ktorý je vyhlásený sa automaticky predlžujú o 70 dní od ukončenia stavu ohrozenia,
 • platnosť dočasných povolení pre obeh sa predlžuje o 60 dní od ukončenia stavu ohrozenia.

Ruší sa aj 6-mesačná perióda, počas ktorej môže držiteľ zahraničného vodičského oprávnenia platného na území Španielska jazdiť na cestách na území Španielska. 

Španielska asociácia cestnej dopravy ASTIC odporúča, aby mali vodiči nákladných vozidiel so sebou certifikát podpísaný odosielateľom alebo príjemcom, ktorý potvrdzuje, že prevážaný tovar je kriticky dôležitý podľa nariadenia kráľovského dekrétu 10/2020. Vodičom sa tiež odporúča mať pri sebe vyhlásenie podpísané zamestnávateľom, ktorý je uvedený v prílohe vyhlášky 307/2020.

OD 14. apríla do 31. mája 2020 platí dočasná tolerancia odchýlok z jazdných časov v nasledovnom rozsahu:

 • maximálny denný čas jazdy sa zvyšuje z 9 na 11 hodín
 • denný čas odpočinku sa znižuje z 11 na 9 hodín
 • vodič má možnosť využiť dva po sebe nasledujúce skrátené týždenné odpočinky trvajúce minimálne 24 hodín ak:
 • a) má počas 4 po sebe idúcich týždňov aspoň 4 týždenné odpočinky, z ktorých dva musia byť normálne týždenné odpočinky trvajúce minimálne 45 hodín,
 • b) za skrátený týždenný odpočinok sa nevyžaduje žiadna kompenzácia
 • vodič má možnosť uskutočniť normálny týždenný odpočinok v kabíne svojho vozidla, pokiaľ je tá na to prispôsobená a vozidlo stojí

Francúzsko

Vo Francúzsku platí od 17.3.2020 od 12:00 stav ohrozenia, ľudia môžu vychádzať von iba v nevyhnutných prípadoch alebo keď potrebujú ísť na nákup alebo do práce. Musia mať pri sebe vyplnený dokument, ktorý ich na to oprávňuje.

Pre vodičov zabezpečujúcich cestnú nákladnú dopravu tento zákaz neplatí, zatiaľ však nie je jazsné, či sa povinnosť mať pri sebe spomínaný dokument vzťahuje alebo nie, preto sa odporúča, aby ho pri sebe mali. Stiahnete ho TU. Dokument je po Francúzsky, jeho neoficiálny preklad publikovalo na svojej stránke združenie autodopravcov ČESMAD Slovakia.  

Dňa 7. apríla 2020 vydalo ministerstvo vnútra ďalší certifikát, ktorý je rozdelený podľa troch prípadov:

 • cesta zo zahraničia do Francúzska (stiahnuť tu),
 • cesta zo zahraničia do zámorských častí Francúzska (stiahnuť tu),
 • cesta z pevninskej časti Francúzska do zámorských oblastí Francúzska (stiahnuť tu).

Francúzske úrady odporúčajú navyše mať vyplnený okrem spomínaných certifikátov aj tento dokument.

Mapu odpočinkových plôch a zariadení pre nákladnú dopravu nájdete TU, mapu ovorených reštauračných a stravovacích zariadení a čerpacích staníc nájdete TU. Dvojosádky sú vo Francúzsku povolené, ak sa medzi vodičmi dodržiava odstup min. 1 meter. Tri osoby v kabíne nie sú povolené.

Od 20.3.2020 sú v platnosti aj ďalšie nariadenia platné pre cestnú dopravu:

 • musia sa dodržiavať odstupy medzi ľuďmi (social distancing),
 • tam, kde nie je prístup k vode musí byť zabezpečený prístup k dezinfekčným gélom,
 • pri podpisovaní dokumentov nie je dovolený žiadny osobný kontakt,
 • tovar môže byť doručený iba na miesta uvedené v transportných dokumentoch,
 • donáška domov je možná iba tak, že sa doručený tovar nechá pred dverami adresáta. Fyzický kontakt s adresátom nie je povolený.
 • do 20. apríla 2020 je zrušený zákaz víkendových jázd.

Nariadenia pre autobusovú a autokarovú prepravu:

 • vozidlá musia byť dezinfikované raz denne,
 • predné dvere nesmú byť používané pre nastupovanie a vystupovanie pasažierov, jedine v prípade, že je vodič oddelený od cestujúcich permanentnou barierou,
 • vo vozidle musí byť umiestnené upozornenie o potrebe dodržiavania dostatočnej vzdialenosti medzi ľuďmi (social distancing),
 • na palube vozidla nie je možné kúpiť si cestovný lístok

Článok budeme priebežne aktualizovať. Ak hľadáte informácie o situácii v krajine, ktorá nie je uvedená, prosím kontaktujte nás na tel. č. 0903 493 391 prípadne na emailovej adrese martin.miksa@transport.sk, pokúsime sa vám pomôcť.

Prečítajte si aj

Back to top button