Cestná doprava

Daimler Truck AG pripravuje veľkoobjemovú sériovú výrobu palivových článkov

Spoločnosť Daimler Truck AG dôsledne napreduje so sériovou výrobou palivových článkov prostredníctvom spoločnosti Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG. Odborníci zo spoločnosti Daimler si za posledných desať rokov vybudovali v tejto oblasti rozsiahle know-how a vyvinuli výrobné postupy a procesy. Odborníci zo Stuttgartu teraz uplatňujú svoje vedomosti – v úzkej spolupráci so svojimi kolegami v kanadskom Vancouveri ako aj s prebiehajúcimi aktivitami týkajúcimi sa vývoja palivových článkov – v priamej príprave budúcej sériovej výroby.

Za týmto účelom sa investuje do nových a najmodernejších systémov, ktoré pokrývajú každý jeden krok procesu výroby palivových článkov: od povlaku na membráne, cez výrobu blokov palivových článkov, až po výrobu agregátov palivových článkov. „Snažíme sa dosiahnuť víziu CO2 neutrálnej dopravy budúcnosti. Vodíkový palivový článok je pritom centrálnou technológiou so strategickým významom. Teraz konzekventne smerujeme k sériovej výrobe palivových článkov, čo z nás robí absolútnych priekopníkov – a to naprieč celým automobilovým priemyslom. Preto sa do tejto oblasti chystáme v nasledujúcich rokoch investovať značnú sumu,“ tvrdí Martin Daum, predseda predstavenstva spoločnosti Daimler Truck AG a člen správnej rady spoločnosti Daimler AG.

Andreas Gorbach, vedúci Daimler Truck Fuel Cell: „Pri vývoji technológie palivových článkov aj pri výrobe ťažíme z dlhoročných skúseností našich odborníkov. To nám poskytuje obrovskú konkurenčnú výhodu: vďaka nej dokážeme už dnes pracovať na jednom z našich najdôležitejších míľnikov, konkrétne na technologickej predlohe sériovej výroby systému palivových článkov vo veľkom priemyselnom meradle.“

Nanášacia linka pre výrobu palivových článkov (FOTO: Daimler Truck AG)

Nová výrobná technológia pre vysoko komplexné a vysoko citlivé produkty

Klasické priemyselné výrobné procesy nemožno bezprostredne pretransformovať na vysoko komplexné a vysoko citlivé bloky palivových článkov – zväzky palivových článkov. Spracovanie mnohých prepracovaných komponentov sa napríklad uskutočňuje v mikrometrovom rozsahu (1 mikrometer = 1 milióntina metra). Najmenšie znečistenie by mohlo narušiť funkčnosť palivových článkov, a preto pre niektoré pracovné kroky plánovanej predsériovej výroby vznikla čistá miestnosť s filtrovaným vzduchom.

Okrem toho je mimoriadne dôležitá aj úprava okolitého vzduchu vo výrobe, pretože aj malé výkyvy teploty a vlhkosti vzduchu môžu viesť k významným zmenám materiálu. Tie by značne sťažili spracovanie v ďalších procesoch. Najväčšou výzvou odborníkov spoločnosti Daimler je dosiahnutie krátkej doby cyklu výroby, ktorá je pre ekonomickú výrobu nevyhnutná. Aby ju odborníci pri výrobe blokov palivových článkov dosiahli, občas si čiastočne pomáhajú napríklad aj technológiou z oblasti obalového priemyslu – ktorá nemá pri výrobe konvenčných motorov spravidla žiadne využitie.

Plánovaný spoločný podnik s palivovými článkami spoločností Daimler Truck AG a Volvo Group

Spoločnosť Daimler Truck AG uzavrela v apríli tohto roku spolu so spoločnosťou Volvo Group predbežnú a nezáväznú dohodu o založení nového spoločného podniku na sériový vývoj a predaj systémov palivových článkov určených do ťažkých úžitkových vozidiel a iných oblastí použitia. Spoločný podnik využíva odborné znalosti spoločností Daimler Truck AG a Volvo Group. Náplňou spoločného podniku bude aj výroba systémov palivových článkov. Spoločnosti Daimler Truck AG a Volvo Group plánujú v druhej polovici desaťročia sériovo ponúkať ťažké úžitkové vozidlá s palivovými článkami určené na náročnú a ťažkú diaľkovú prepravu.

Daimler Truck AG pracuje na príprave sériovej výroby palivových článkov (FOTO: Daimler Truck AG)

Spoločnosť Daimler Truck AG združuje aktivity týkajúce sa palivových článkov v rámci celého koncernu

Aby bolo možné vytvoriť spoločný podnik so spoločnosťou Volvo Group, spoločnosť Daimler Truck AG združuje všetky aktivity týkajúce sa palivových článkov v rámci celého koncernu v nedávno založenej dcérskej spoločnosti Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG. Súčasťou tohto združovania je aj priradenie aktivít spoločnosti Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH. Spoločnosť Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG sa má neskôr stať súčasťou spoločného podniku. Spoločnosť Daimler si vďaka svojej lokalite v nemeckom meste Nabern (v súčasnosti hlavné sídlo spoločnosti Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH), ako aj výrobným a vývojárskym kapacitám v Nemecku a v Kanade za ostatné desaťročia vybudovala významné know-how v oblasti palivových článkov.

Plánovaná spolupráca so spoločnosťou Rolls-Royce plc v oblasti stacionárnych systémov palivových článkov

Plánovaná spolupráca medzi Daimler Truck AG a britskou spoločnosťou Rolls-Royce plc v oblasti stacionárnych systémov palivových článkov ukazuje konkrétne príležitosti na komerčné využitie technológie palivových článkov prostredníctvom plánovaného spoločného podniku spoločností Daimler Truck AG a Volvo Group. Pokiaľ ide o núdzové generátory energie značky MTU vo výpočtových strediskách, ktoré vyvinula a distribuovala spoločnosť Rolls-Royce, obchodný odbor Power Systems spoločnosti Rolls-Royce sa v budúcnosti plánuje zamerať na systémy palivových článkov z plánovaného spoločného podniku spoločností Daimler Truck AG a Volvo Group a na dlhoročné skúsenosti spoločnosti Daimler v tejto oblasti. Do konca roka sa má pripraviť a podpísať komplexná zmluva o spolupráci.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button