Cestná doprava

Daimler Truck AG a TotalEnergies vyvíjajú vodíkovú infraštruktúru pre cestnú nákladnú dopravu v Európe

Spoločnosti Daimler Truck AG a TotalEnergies podpísali dohodu o spolupráci na dekarbonizácii cestnej nákladnej dopravy v Európskej únii. Partneri chcú spolupracovať na vývoji vodíkovej infraštruktúry pre ťažké nákladné vozidlá a demonštrovať tak atraktivitu a efektivitu CO₂-neutrálnej cestnej nákladnej dopravy na báze vodíka. Pri zavádzaní tejto technológie majú partneri v úmysle hrať vedúcu úlohu.

Spolupráca zahŕňa obstarávanie vodíka vrátane logistiky s tým spojenej, zásobovanie čerpacích staníc vodíkom, vývoj vodíkových nákladných motorových vozidiel, vybudovanie zákazníckeho kmeňa, ako aj ďalšie oblasti. Spoločnosť TotalEnergies má ambíciu do roku 2030 priamo alebo nepriamo prevádzkovať 150 vodíkových čerpacích staníc v Nemecku, Holandsku, Belgicku, Luxembursku a Francúzsku. V rámci spolupráce bude Daimler Truck do roku 2025 dodávať svojim zákazníkom nákladné motorové vozidlá s palivovými článkami v Holandsku, Belgicku, Luxembursku a Francúzsku. Výrobca nákladných vozidiel bude svojich zákazníkov podporovať v tom, aby svojim vozidlám zabezpečili jednoduchú a konkurencieschopnú prevádzku.

Prečítajte si aj

„Sme plne odhodlaní dodržiavať Parížsky klimatický dohovor a chceme aktívne prispieť k dekarbonizácii nákladnej cestnej dopravy v rámci Európskej únie. Popri nákladných motorových vozidlách s elektrickým pohonom s akumulátormi vidíme ako CO2-neutrálne riešenie na dlhé trasy najmä nákladné motorové vozidlá s vodíkovými palivovými článkami. Na tento účel chceme spolu so silnými partnermi, ako napríklad TotalEnergies, vybudovať v Európe vodíkovú infraštruktúru, o ktorej som pevne presvedčená, že bude kľúčová na etablovanie nákladných motorových vozidiel s palivovými článkami v dopravnom priemysle,“ hovorí Karin Rådström, zodpovedná za nákladné motorové vozidlá značky Mercedes-Benz a členka predstavenstva Daimler Truck AG.

Alexis Vovk, prezident marketingu a služieb a člen predstavenstva spoločnosti TotalEnergies ju dopĺňa: „Vodík zohrá v spoločnosti TotalEnergies dôležitú úlohu na ceste k dekarbonizácii cestnej prepravy, a to najmä v oblasti diaľkovej prepravy tovaru. Naša spoločnosť aktívne skúma všetky aspekty hodnotového reťazca vodíka pre dopravu, od produkcie cez dodanie až po predaj, a na tento účel buduje dôležité partnerstvá. Spolu so spoločnosťou chceme vybudovať multienergetickú spoločnosť, ktorá má ambíciu do roku 2050 dosiahnuť nulové emisie. Z tohto dôvodu je rozvoj európskej siete vodíkovej čerpacej stanice pre cestnú prepravu jednou z hlavných výziev, ktorým chceme čeliť. Sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať s motivovaným hráčom, akým je Daimler Truck, na vývoji CO2-neutrálnej prepravy tovaru s jednotným prístupom.“

S cieľom ďalej rozvíjať tieto projekty a etablovať vodík v nákladnej cestnej doprave chcú obe spoločnosti preskúmať aj možnosť, ako by sa dali zredukovať celkové prevádzkové náklady vodíkového nákladného motorového vozidla. V tejto oblasti chceme samozrejme spolupracovať aj s úradmi, ktoré regulujú príslušný právny rámec v rámci Európskej únie. Spoločnosti Daimler Truck a TotalEnergies sú taktiež členmi konzorcia H2Accelerate. Obe spoločnosti sú taktiež plne odhodlané spolupracovať s konzorciom, ktoré bude v nasledujúcom desaťročí podporovať zavádzanie vodíkovej dopravy v Európe
.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button