Cestná doprava

Daimler Truck a Shell chcú rozvíjať vodíkovú tankovaciu infraštruktúru

Spoločnosti teraz na tento účel podpísali dohodu. Partneri plánujú vybudovať vodíkovú tankovaciu infraštruktúru a docieliť, aby zákazníci využívali nákladné motorové vozidlá s palivovými článkami. Cieľom je dekarbonizácia nákladnej cestnej dopravy.

Spoločnosť Shell plánuje vybudovať vodíkovú tankovaciu sieť na zelený vodík najskôr medzi troma miestami výroby – v holandskom Rotterdame a v nemeckých mestách Kolín a Hamburg. Od roku 2024 plánuje Shell prevádzkovať čerpacie stanice pre ťažké nákladné motorové vozidlá medzi týmito troma lokalitami.

Spoločnosť Daimler Truck chce v nadväznosti na tieto plány odovzdať prvé vodíkové ťažké nákladné motorové vozidlá zákazníkom v roku 2025. Plán partnerov počíta s neustálym rozširovaním vodíkovej infraštruktúry v rámci tohto koridoru, aby od roku 2030 mohlo byť v prevádzke 150 vodíkových čerpacích staníc a na cestách približne 5 000 ťažkých nákladných vozidiel s palivovými článkami z dielne Mercedes-Benz. Už od roku 2025 by mal mať koridor celkovú dĺžku 1 200 kilometrov.

V rámci spolupráce chcú Shell a Daimler Truck vytvoriť vodíkovú infraštruktúru, ktorá by bola optimálne prispôsobená požiadavkám zákazníka. Súčasťou dohody je aj spoločný cieľ etablovať otvorený štandard na tankovanie vodíka. Ten by mal definovať rozhranie a interakciu medzi nákladným motorovým vozidlom a čerpacou stanicou, a umožniť tak efektívne, spoľahlivé a bezpečné tankovanie vodíka optimalizované pre zákazníkov. K účasti na tomto zámere sú pozvaní aj ďalší potenciálni partneri.

FOTO: Mercedes-Benz Trucks

„Chceme, aby vodíkové nákladné motorové vozidlá predstavovali čo najskôr ekonomickú alternatívu voči dieselovým nákladným motorovým vozidlám – a pomôcť tak našim zákazníkom znížiť ich emisie,“ hovorí Ben van Beurden, výkonný riaditeľ spoločnosti Royal Dutch Shell plc (materská spoločnosť spoločnosti Shell New Energies NL B.V.). „Aby sme nákladným motorovým vozidlám s palivovými článkami pomohli dosiahnuť prelom, chceme spolu so spoločnosťou Daimler Truck podporiť príslušné regulačné prostredie. Pozývame pritom aj ďalších výrobcov a partnerov z odvetvia, ktorý by prejavili záujem, aby sa k nám pripojili.“

Martin Daum, predseda predstavenstva spoločnosti Daimler Truck a člen správnej rady spoločnosti Daimler, dodáva: „Spoločnosti Shell a Daimler Truck sú presvedčené o tom, že nákladné motorové vozidlá s vodíkovými palivovými článkami budú kľúčovým prvkom CO2-neutrálnej prepravy budúcnosti. Naša bezprecedentná spolupráca ako dvoch veľkých zástupcov odvetvia prináša odpoveď na otázku, čo by malo prísť skôr: infraštruktúra alebo vozidlá. Obe musia ísť ruka v ruke. Obaja máme mimoriadnu radosť z tohto dôležitého spoločného kroku.“

FOTO: Mercedes-Benz Trucks

Spoločnosti Daimler Truck aj Shell sú zakladajúci členovia nedávno vzniknutého konzorcia H2Accelerate. Záujmová skupina predstavuje centrálnu platformu na zavedenie vodíkovej prepravy v Európe. Spoločnosti Daimler Truck a Shell stoja aj naďalej plne za konzorciom a svoj zámer chcú realizovať spoločne prostredníctvom H2Accelerate v priebehu ďalších desiatich rokov. Dohoda so spoločnosťou Shell je súčasťou plánov spoločnosti Daimler Truck na zavedenie nákladných motorových vozidiel s palivovými článkami a zároveň predstavuje rozšírenie existujúcej siete vodíkových čerpacích staníc spoločnosti Shell v Európe a Severnej Amerike.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button