Cestná doprava

Ako šoférujú Slováci?

Až 45 % slovenských vodičov je pri šoférovaní „vo svojej bubline“ a venuje menej pozornosti ostatným. S pocitom veľkej únavy šoféruje 27 % motoristov. Vyplýva to z výsledkov európskeho barometra 2020 o zodpovednej jazde, ktorý zverejnila Nadácia VINCI Autoroutes. Predbiehanie sprava na diaľnici pripustilo 20 % Slovákov, 25 % zároveň priznalo, že sa úmyselne lepí na vozidlo, ktoré ich rozčuľuje. Strach z agresívneho správania iného vodiča už pritom malo 85 % slovenských vodičov.
      
Väčšina Slovákov (97 %) uvádza aspoň jedno kladné prídavné meno, aby sa charakterizovali počas jazdy, zatiaľ čo 85 % z nich uvádza aspoň jedno negatívne prídavné meno na opis správania ostatných. Vodiči sa považujú predovšetkým za ostražitých (69 % Slovákov), pokojných (62 %) a zdvorilých (22 %). Správanie ostatných opisujú ako nezodpovedné (56 %), agresívne (37 %), stresové (25 %) a nebezpečné (22 %).

Zdroj: Európsky barometer zodpovednej jazdy 2020

Dlhé cesty v hustej premávke spôsobujú veľké stresy 24 % Slovákov za volantom. Súčasne 82 % motoristov pripúšťa, že občas spustí zrak z cesty na viac ako dve sekundy. Nehodu v dôsledku ospalosti za volantom podľa prieskumu už alebo takmer malo 13 % Slovákov a z dôvodu používania telefónu za volantom 10 % vodičov. Napriek tomu si 26 % slovenských motoristov myslí, že je možné pokračovať v jazde aj v prípade únavy, 47 % si navyše myslí, že jazdia rovnako, alebo dokonca lepšie, keď sú unavení.

Slováci sú zároveň na prvom mieste medzi európskymi krajinami v tom, že vyrážajú na cestu v noci, koná tak 75 % vodičov. Slováci jazdia podľa prieskumu v priemere 3 hodiny a 16 minút bez prestávky. Počas cesty sa 59 % motoristov zastaví na to, aby si zdriemli, 82 % oddiali čas odchodu v prípade únavy.
      
Čítanie či posielanie SMS alebo e-mailov počas jazdy priznáva 20 % Slovákov, cez aplikáciu hlási udalosti ostatným vodičom 25 % motoristov. Bez súpravy handsfree telefonuje za volantom 35 % slovenských vodičov, čo však oproti minulému roku predstavuje pokles. Filmy alebo videá počas jazdy pozerá 5 % Slovákov. Rýchlostné limity o niekoľko kilometrov prekračuje 82 % slovenských vodičov, čo je pokles o 7 bodov oproti vlaňajšku. Spomaliť blízko oblasti, kde sa uskutočňujú práce na ceste, zabúda 53 % Slovákov, 55 % nedodržiava bezpečnú vzdialenosť.

„Vodiči sa za volantom zvyknú cítiť akoby „vo vlastnej bubline“, čím zabúdajú na kolektívny rozmer šoférovania a tým aj na následky svojho správania na ostatných. Dovolenkové obdobie a stresy z dlhej cesty v hustej premávke – zvýraznené ťaživým kontextom zdravotnej krízy – by nás všetkých mali viesť k pokojnej a zodpovednej jazde s cieľom prispieť k bezpečnosti a pokojnej mysli každého účastníka premávky.“

Bernadette Moreau, generálna delegátka Nadácie VINCI Autoroutes pre zodpovednú jazdu

Prieskum vykonal inštitút Ipsos, ktorý oslovil 12.400 osôb v 11 európskych krajinách s cieľom vyhodnotiť správanie a vnímanie Európanov za volantom. Umožňuje sledovať vývoj rizikového správania a osvedčených postupov s cieľom pomôcť lepšie usmerňovať preventívne opatrenia v každej krajine.

Čo ukázal prieskum (celkové štatistiky)

 • 16 % európskych vodičov pripúšťa, akoby za volantom boli iným človekom, a cítia sa nervóznejší, impulzívnejší alebo agresívnejší / 15 % slovenských vodičov;
 • 55 % európskych vodičov pripúšťa, že občas vynadajú iným vodičom / 42 % slovenských vodičov (-1 bod v porovnaní s rokom 2019);
 • 33 % vodičov sa úmyselne lepí na vozidlo, ktoré ich rozčuľuje; 25 % slovenských vodičov (+2);
 • 84 % európskych šoférov už malo strach z agresívneho správania iného vodiča; 85 % slovenských vodičov (+1).

Ospalosť a nepozornosť: nebezpečné spôsoby najmä pri dlhých cestách a hustej premávke

 • 35 % európskych vodičov sa vyjadrilo, že dlhé cesty v hustej premávke im robia veľké stresy / 24 % slovenských vodičov.
 • 34 % si sadá za volant aj s pocitom veľkej únavy / 27 % slovenských vodičov (-4).
 • 78 % pripúšťa, že občas spustí z cesty zrak na viac ako 2 sekundy / 82 % slovenských vodičov.
 • 50 % telefonuje za volantom pomocou systému Bluetooth, hoci to podľa štúdie o vplyve telefonovania na pozornosť a vnímanie vodičov (2014) rozptyľuje pozornosť rovnako ako iné spôsoby konverzácie / 46 % slovenských vodičov (+1).
 • 13 % vodičov už alebo takmer malo nehodu v dôsledku ospalosti za volantom (13 % Slovákov), a 11 % z dôvodu používania telefónu za volantom (10 % Slovákov; +1).

Bezpečnosť pracovníkov na diaľnici: nedodržiavanie bezpečnostných pravidiel môže mať dramatické následky

 • 61 % európskych vodičov nedodržiava bezpečnú vzdialenosť / 55 % slovenských vodičov (-3).
 • Napriek tomu 51 % európskych vodičov považuje nedodržiavanie bezpečnej vzdialenosti za jednu z hlavných príčin nehôd s účasťou diaľničného personálu / 58 % slovenských vodičov.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button