Logistika a skladovanie

Zelené bondy CTP sú najväčšou úvodnou emisiou na realitnom trhu v CEE

CTP, jedna z najväčších európskych spoločností v oblasti logistických nehnuteľností a najväčší vlastník logistických parkov v strednej a východnej Európe, úspešne vydala 1. októbra 2020 úvodné Zelené bondy v hodnote 650 mil. EUR.

Tieto prvé bondy sa stali najväčšou debutovou emisiou realitnej spoločnosti v strednej a východnej Európe. Bondy zaznamenali u investorov veľký ohlas a záujem niekoľkokrát prevýšil ponuku, keď najvyššie objednávky prevyšovali 2 miliardy eur. CTP má veľmi úspešný obchodný model a prevádzkuje 100 parkov v celej strednej Európe, kde servisuje viac ako 500 nájomcov, pôsobiacich vo svojej oblasti na popredných pozíciách v rámci trhu strednej a východnej Európy. CTP sa tiež zaviazala k udržateľnosti a do roku 2023 by sa chcela stať uhlíkovo neutrálnou.

Richard Wilkinson, CFO spoločnosti CTP: “CTP bola v správnom čase na správnom mieste, aby mohla zrealizovať svoj debut s bondami. Logistické parky majú v súčasnosti silné zázemie, najmä v strednej a východnej Európe, kde sú postavené aj na pevných ekonomických základoch. Stanovili sme si tiež dlhodobý záväzok o udržateľnosti našich nehnuteľností, o čom svedčí certifikácia BREEAM celého nášho portfólia. Robustné základy úveru CTP veľmi dobre ocenili ratingové agentúry a investor, čo nám umožnilo získať dva ratingy investičného stupňa od spoločnosti Moody´s a S&P a dokončiť náš debut aj napriek turbulentným podmienkam na trhu.”

CTP sa rozhodla pre emisiu bondov v nadväznosti na svoj záväzok BREEAM z roku 2019, certifikovať celé svoje portfólio logistických a priemyselných projektov na úroveň “BREEAM Very Good” a vyššej. Zisk z emisie sa v budúcnosti použije na financovanie príslušných projektov. Morgan Stanley, ktorý vystupoval ako jediný poradca pre hodnotenie a zelené štruktúrovanie, sa vyjadril: „Vďaka silnému nástupu boli rezervácie pokryté do hodiny od spustenia, objednávky prišli od vyše 150 kvalitných klientov. Pre CTP tak ide o mimoriadne úspešnú prvú emisiu vôbec.“

Emisia zaznamenala širokú medzinárodnú distribúciu a predávala sa hlavne medzi manažérov aktív (60 %), pričom najväčší dopyt prichádzal z UK (32 %), regiónu DACH (22 %), BeNeLuxu (20 %) a investori z CEE tvorili len 10 % obchodov. Riaditeľ pre vzťahy s investormi v CTP, Jan Evert Post, hovorí: „Hĺbka a šírka podpory pri vôbec prvej emisii CTP nás nesmierne potešila. Emisia krátkodobých cenných papierov umožní spoločnosti CTP financovať samu seba, ale pri nižších nákladoch a efektívnejšie.“ Aj napriek kolísavým trhom a prebiehajúcej kríze Covid19 bol po emitovaných zelených bondoch CPT solídny dopyt, vďaka ktorému CTP dosiahla atraktívnu cenotvorbu a emisia sa oproti pôvodnej hodnote

zvýšila o 150 miliónov eur. Táto emisia predstavuje najväčšiu a s objednávkami v celkovej hodnote 2 miliardy eur aj jednu z najviac nadobjednaných debutových eurových emisií realitnej spoločnosti z CEE.
Spoločnosť CTP B.V. patrí medzi 5 hlavných európskych spoločností podnikajúcich s logistickými nehnuteľnosťami. Je zároveň najväčším vlastníkom a developerom popredných priemyselných a logistických nehnuteľností v CEE, ktorý ponúka komplexnú škálu služieb. Jej portfólio pozostáva zo 100 prémiových priemyselných biznis parkov v kľúčových logistických centrách regiónu CEE s aktívami v celkovej hodnote 5,5 mld. eur (stav k júnu 2020). Bond bude splatný 24. septembra 2025 a má pevný ročný kupón v hodnote 2,125 %.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button