Logistika a skladovanie

Nájomníci logistických nehnuteľností plánujú expandovať

Nájomníci logistických nehnuteľností plánujú expandovať. Až 75 % nájomcov logistických nehnuteľností v Európe chce expandovať, trápi ich však citeľný rast nákladov.

Najnovší prieskum globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE s názvom „European Logistics Occupier Survey 2022“ medzi nájomcami logistických nehnuteľností v Európe ukázal, že covid už nie je obavou číslo jeden. Väčšou výzvou je dnes nedostatočná ponuka priestorov, ale aj rastúce nájmy.

Slovenskí nájomníci sú na rast cien senzitívnejší

Michal Cerulík, riaditeľ prenájmu priemyselných a logistických priestorov v CBRE Slovensko vysvetľuje, že obdobným výzvam čelia nielen logistické firmy v Európe, ktoré sa zúčastnili prieskumu, ale aj užívatelia logistických priestorov na Slovensku. „Najväčšou výzvou je určite rast nákladov na nájomnom či výstavbe, ale aj cena energií ako elektrina a plyn. Významnou prekážkou, ktorá bráni expanzii nájomcov, je aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v strategických lokalitách,“ vysvetľuje.

Segment plne automatizovaných skladov je na slovensku stále v plienkach

Časť prieskumu sa zameriavala aj na tzv. ESG agendu v logistike a zisťoval, či majú nájomcovia za cieľ aj uhlíkovú neutralitu. Až 78 % opýtaných v rámci Európy potvrdilo tento trend, pričom 17 % z nich má na to vyčlenený aj rozpočet. Zároveň, 76 % nájomcov logistických nehnuteľností by bolo ochotných zvýšiť svoj súčasný nájom z dôvodu prechodu na „zelenú“ verziu. Väčšina by zaplatila viac, ak by to zodpovedalo úspore prevádzkových nákladov.

Na Slovensku je však situácia iná. Odborníci zo CBRE sa zhodujú na tom, že spoločnosť by mala byť tlačená do vyššej miery automatizácie tak, ako to vidíme aj na západných trhoch. „Na Slovensku je segment plne automatizovaných skladov ešte stále v plienkach a očakávame rozmach tohto typu operatívy v priebehu najbližších 3 – 5 rokov. Nájomcovia logistických nehnuteľností na Slovensku sú, v porovnaní so západnou Európou, oveľa senzitívnejší na rast cien. Napriek stále významnejšiemu trendu udržateľnosti častokrát dokážu upustiť od udržateľných či certifikovaných budov na úkor lacnejšieho riešenia,“ dodáva Cerulík. Dopĺňa však aj to, že tento trend sa pomaly mení najmä v prípade väčších zahraničných firiem, ktoré majú vo svojich stratégiách zakomponované aj ciele environmentálnej udržateľnosti.

Firmy chcú expandovať

CBRE prieskum ukázal, že 75 % nájomcov plánuje expandovať v horizonte troch rokov, pričom prioritnými trhmi sú pre nich najmä Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko a Taliansko. Záujem expandovať mimo tradičné logistické uzly má 54 % nájomcov. Celkom 62 % respondentov očakáva expanziu v rámci mestskej logistiky, čo podľa expertov platí aj pre slovenský trh.

Podľa Michala Cerulíka zo CBRE je práve potreba mestskej turistiky najväčším rozdielom medzi západnou Európou a Slovenskom. „Je pravdou, že je u nás dopyt po takýchto skladoch, a to najmä v Bratislave či krajských mestách. Avšak potenciál tohto segmentu, vzhľadom na blízkosť väčších logistických centier k centrám miest, ako aj nižšiu hustotu populácie v našich mestách, nie je porovnateľný so západnou Európou,“ vysvetľuje.

Prieskum tiež odhalil, že v súčasnosti čelia nájomcovia viacerým problémom. Obávajú sa eskalácie výdavkov (energie a práca), nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, environmentálnych problémov, dostupnosti, zvyšovania cien či narušenia dodávateľského reťazca. Tento aspekt potvrdilo až 84 % z opýtaných. Pričom 32 % nájomcov nepredpokladá, že ich dodávateľský reťazec sa dostane do pôvodného stavu skôr ako v roku 2023.

Nájomníci logistických nehnuteľností plánujú expandovať

Obavy majú hlavne zo zvyšovania cien nájomného

Časť prieskumu sa taktiež venovala najväčším výzvam v rámci realitného trhu s logistickými nehnuteľnosťami. Opýtaní nájomcovia v prieskume uviedli, že obavy majú zo zvýšenia nájomného, problémov so zásobovaním, zastaranosťou zariadenia, ale aj nákladov na logistické budovy (nájomné a servisné poplatky).

Nájomné a servisné poplatky pritom predstavujú menej ako 10 % celkových prevádzkových nákladov pre 70 % užívateľov. Zaujímavý je aj fakt, že zvýšenie nákladov na prácu a dopravu má na nájomníkov väčší dopad ako zvyšovanie nájomného. Nájomníci však zaznamenali výrazné zvýšenie nájomného a aktívnejšie sledujú svoje náklady na prenájom logistiky. Podľa CBRE je pritom zvyšujúce sa nájomné najväčšou výzvou aj pre nájomcov aj na Slovensku.

Zdroj
transport.sk
Editor
TSfoto: TASR

Prečítajte si aj

Back to top button