Logistika a skladovanie

DHL používa umelú inteligenciu

Spoločnosť DHL Supply Chain vyvinula softvérové riešenie IDEA s jednoduchým rozpoznávaním pripojeného hardvéru (plug-and-play), ktoré vylepšuje vybavovanie objednávok z internetových obchodov.

Kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 priniesla nepretržitý rast obratov internetových obchodov. Zákazníci objednávajú omnoho častejšie tovar každodennej potreby – potraviny, lieky a drogériu. Celkovo sa síce počet objednávok zvýšil, veľkosť zásielok sa však zmenšila. Vďaka novému a rozmanitejšiemu sortimentu produktov navyše rastie počet skladovaných položiek, ktorými musí obchodník disponovať. Koncoví zákazníci očakávajú rýchle dodanie tovaru, najlepšie v deň objednávky, a to s vysokou transparentnosťou a sledovateľnosťou.

DHL Supply Chain čoraz častejšie využíva moderné informačné technológie, predovšetkým inteligentné prediktívne a analytické nástroje. Tým napríklad zjednodušuje skladovanie tovaru a urýchľuje vybavovanie internetových objednávok pre veľkých online predajcov. „Kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 ukázala, že nepredvídateľné výkyvy objemu predaja jednotlivých produktov môžu enormne zaťažovať dodávateľské reťazce. Nejasné informácie o skladových zásobách alebo nesprávne údaje o dostupnosti spôsobujú problémy a v dôsledku toho dochádza k neskorému dodaniu tovaru koncovým zákazníkom,“ vysvetľuje Markus Voss, riaditeľ IT a prevádzkový riaditeľ spoločnosti DHL Supply Chain.
Analytický nástroj IDEA je jednou z mnohých odpovedí na aktuálne výzvy v e-commerce. Táto „umelá inteligencia“ pomáha svojím algoritmom optimalizovať trasy pri vychystávaní tovaru v sklade. Objednávky sú navyše logicky spájané, čo tiež optimalizuje ich vybavovanie zamestnancami. Integrovaným, inteligentným plánovaním úloh sa optimálne rozdeľuje práca medzi zamestnancov v sklade a tiež sa uľahčuje prioritné vybavovanie urgentných objednávok. Praktické prínosy softvéru IDEA umocňujú jeho schopnosť znižovať chybovosť a skracovať dobu zaškoľovania zamestnancov.

Algoritmus IDEA dokáže výrazne vylepšovať procesy vychystávania tovaru v skladoch prevádzkovaných spoločnosťou DHL. Súvisiace náklady sú relatívne nízke, pretože softvér vyvinutý spoločnosťou DHL je kompatibilný s väčšinou tradičných systémov pre riadenie skladu a možno ho ľahko začleniť do existujúcej infraštruktúry IT. V rámci prvých komerčných aplikácií skrátilo toto riešenie vzdialenosť prekonávanú zamestnancami v sklade až o 50 % a zvýšilo produktivitu jednotlivých prevádzok DHL až o 30 %.

V spolupráci
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button