Logistika a skladovanie

Ako zvýšiť odolnosť dodávateľských reťazcov

Ako zvýšiť odolnosť dodávateľských reťazcov. DHL vo svojej novej správe o trendoch predstavuje štyri možnosti pre zvýšenie odolnosti dodávateľských reťazcov firiem.

Vzhľadom na najnovší vývoj, ako sú napríklad geopolitické krízy, spoločnosti čoraz viac zameriavajú svoju pozornosť na diverzifikáciu svojich dodávateľských reťazcov. Napriek tomu dodnes neexistuje jasná definícia a komplexný model tohto procesu. Spoločnosť DHL spolu s poprednými akademikmi prijala túto výzvu tým, že v aktuálnej správe DHL o trendoch s titulom “Supply Chain Diversification“ predstavuje novú definíciu a mnohostranný model.

Diverzifikácia dodávateľského reťazca sa musí uskutočňovať proaktívne, pričom spoločnosti integrujú jednu alebo viac dimenzií do svojich dodávateľských reťazcov, aby minimalizovali riziko. Patria sem multishoringové dodávateľské siete (zložené z rôznych interných alebo externých poskytovateľov služieb v rôznych krajinách na základe ich jedinečných výhod), multisourcing (spolupráca s viacerými dodávateľmi, ktorí si navzájom konkurujú), paralelné spôsoby dopravy a súbežné alebo redundantné logistické operácie. Okrem toho správa obsahuje konkrétne príklady zákazníkov, ktoré môžu spoločnosti použiť na posúdenie stupňa diverzifikácie a vypracovanie vhodných stratégií.

„Udalosti posledných rokov jasne ukázali, aká dôležitá je odolnosť dodávateľských reťazcov a zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť globálnu dodávateľskú sieť. V DHL chceme podporovať našich zákazníkov v tom, aby zostali odolní udržateľným spôsobom tým, že ponúkame riešenia šité na mieru, zdieľame s nimi osvedčené postupy a podporujeme iniciatívy spolupráce,“ zdôrazňuje Katja Buschová, obchodná riaditeľka a vedúca oddelenia DHL Customer Solutions & Innovation.

„Najnovšia správa DHL Trend Report zdôrazňuje náš cieľ stanoviť trendy dodávateľského reťazca, ktoré pomôžu posilniť nielen našich zákazníkov, ale aj podniky vo všetkých odvetviach. Spoločnostiam poskytujeme najnovšie výsledky výskumu, naše odborné znalosti, nástroje a logistické riešenia. To im umožňuje posilniť ich odolnosť, podporiť ich agilitu, zlepšiť udržateľnosť a zvýšiť ich konkurenčnú výhodu,“ dodáva Klaus Dohrmann, viceprezident a vedúci výskumu trendov a inovácií v DHL Customer Solutions & Innovation.

Názorný model dimenzií pre diverzifikáciu dodávateľského reťazca

V novom modeli, ktorý spoločnosť DHL vyvinula v spolupráci s emeritným profesorom Richardom Wildingom, OBE, jedným z popredných svetových odborníkov na logistiku a riadenie dodávateľského reťazca, sú predstavené štyri rozmery diverzifikácie dodávateľského reťazca.

  • Dimenzia 1 – Multishoring: Táto dimenzia zahŕňa rozdelenie výrobných a dodávateľských závodov do rôznych regiónov alebo krajín, aby sa minimalizovali výrobné riziká. Zahŕňa to aj zvyšovanie výrobných kapacít a využívanie rovnakých dodávateľov na rôznych miestach výroby.
  • Dimenzia 2 – Výrobná a dodávateľská sieť: Rozšírenie siete o nadbytočných dodávateľov a výrobné kapacity na riadenie finančných a prevádzkových rizík.
  • Dimenzia 3 – Druhy dopravy: Súčasné používanie viacerých dopravných prostriedkov pokrývajúcich všetky segmenty dopravy vrátane prvej míle, diaľkovej a poslednej míle s cieľom diverzifikovať trasy a minimalizovať riziko narušenia.
  • Dimenzia 4 – Logistické operácie: Rozšírenie logistickej infraštruktúry o ďalšie funkcie, ako sú logistické uzly, sklady alebo distribučné centrá. To môže znamenať, že spoločnosti vytvoria voľné kapacity v blízkosti a outsourcujú určité logistické činnosti z dôvodov diverzifikácie.

Editor
Peter Magerčiak
Back to top button