Železničná doprava

Tripartita pracovala v rezorte dopravy dobre

Zhodnotenie sociálneho dialógu za rok 2008 a stanovenie priorít na nadchádzajúci rok bolo náplňou generálnej porady sociálnych partnerov v rezorte dopravy, ktorá sa konala dnes na zámku v Smoleniciach. Zástupcovia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR, Asociácie odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií a Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií sa na nej zhodli, že dialóg v uplynulých mesiacoch bol kvalitný.

Rezortný minister Ľubomír Vážny po porade ocenil, že odborári i zamestnávatelia neboli pri presadzovaní svojich cieľov a zámerov úzko zameraní iba na vlastné odvetvia a sektory. "Hľadali sa konštruktívne riešenia a konsenzus," povedal. Záujmom všetkých je, aby sa dialóg medzi sociálnymi partnermi v nasledujúcom období pozdvihol na ešte vyššiu, zmysluplnejšiu a efektívnejšiu úroveň. "Toto je základ pre to, aby sa posúvali problémy, ktoré stále sú," dodal Vážny. Ako ďalej informoval, okrem bežných bodov ako nóvum sociálni partneri prijali dohodu, že v kontexte dopadov finančnej a sociálnej krízy sa budú stretávať na úrovni ministra častejšie, pravdepodobne štyrikrát do roka. "Ťažiskovým bodom bude hodnotenie dopadov krízy, spoločné hľadanie východísk," uviedol minister. Podľa jeho slov problémy legislatívneho či investičného charakteru sa budú riešiť aj na úrovni tzv. odvetvových tripartít. Sociálni partneri sa dohodli, že budú spolupracovať na štátnom rozpočte na rok 2010, pričom ministerstvo jeho návrh predloží partnerom na pripomienkovanie čo najskôr. Podľa slov prezidenta Asociácie odborových zväzov DPT Františka Petrociho generálna porada potvrdila opodstatnenosť sociálneho dialógu. "Ukazuje sa, že kvalita sociálneho dialógu je hľadanie riešení, a nie hľadanie konfliktov," povedal. Prezident Únie DPT Milan Chupek dodal, že problematika v rezorte z pohľadu sociálneho partnerstva sa riešila. "Najväčšie pozitívum je, že sa pripravil zákon o príprave učňovského dorastu pre rezort," uviedol s tým, že v budúcnosti bude reálny nedostatok vodičov, rušňovodičov a ďalších špecializovaných povolaní. Vývoj zamestnanosti v rezorte by mal podľa Vážneho zostať nezmenený, perspektíva zamestnanosti by mala byť na rovnakej úrovni ako doteraz. V rezorte MDPT pracuje zhruba 63.000 ľudí, z nich 34.000 na železniciach.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button