Železničná doprava

Sprevádzkovali modernizovaný úsek železnice Kuzmice-Slanec

Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny slávnostne odovzdal do prevádzky 10,3 kilometra modernizovaného dvojkoľajného trakčného vedenia na trati Kuzmice – Kalša – Slanec v okrese Košice – okolie.

Úsek je súčasťou hlavnej trate Bratislava – Čierna nad Tisou. Financovanie stavby bolo v pomere 75% z ERDF a 25 % zo štátneho rozpočtu v celkovom oprávnenom náklade 190 miliónov Sk (6,3 milióna eur). 
Súčasne s modernizáciou trate sa uskutočnila modernizácia rozvodne 110 kV v trakčnej meniarni Kuzmice spolufinancovaná zo Štrukturálnych fondov EÚ, z príspevku zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov Železníc SR v celkovej výške 88,15 milióna Sk (2,92 milióna eur). Modernizáciu oboch častí, ktorá začala tohto roku vo februári, ukončili železničiari v stanovenom termíne 30. septembra.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button