Železničná doprava

Oznam ŽSR o výlukách na železničných tratiach

Advertisement

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:

 • v úseku Trebišov – Úpor dňa 24. júna od 7.40 h do 13.20 h.
  V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, odstraňovanie krovia a kosenie trávnatého porastu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

  Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.
  • v úseku Úpor – Michaľany v dňoch 25. a 26. júna od 8.30 h do 14.20 h.
   V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, odstraňovanie krovia a kosenie trávnatého porastu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.
   Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.
  • výluka v úseku Raslavice – Kapušany pri Prešove v dňoch 22. a 23. júna od 7.30 h do 14.30 h.
   V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, odstraňovanie krovia a kosenie trávnatého porastu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.
   Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.
  • výluka v úseku Drienovská Nová Ves – Prešov v dňoch 24. a 25. júna od 08.30 h do 13.40 h.
   V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, odstraňovanie krovia a kosenie trávnatého porastu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.
   Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.
  • v úseku Dunajská Streda – Orechová Potôň 27. júna od 9.10 h do 14.25 h.
   V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje výmena koľajníc a ich následné zvarenie do bezstykovej koľaje, z dôvodu odstránenia defektoskopických chýb. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky.
   Keďže sa jedná o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.
  • v úseku Kúty – Gbely 25. júna od 8.40 h do 13.20 h.
   V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje výmena koľajníc a ich následné zvarenie do bezstykovej koľaje, z dôvodu odstránenia defektoskopických chýb. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Trnava.
   Keďže ide o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK Slovensko, a. s.
  • v úseku Smolenice – Dúbrava v dnoch 23. a 24. júna od 8.15 h do 13.25 h.
   V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje výmena koľajníc a ich následné zvarenie do bezstykovej koľaje, z dôvodu odstránenia defektoskopických chýb. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Trnava.
   Keďže sa jedná o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK Slovensko, a. s.
  • výluka v Novom Meste nad Váhom 26. júna od 8.00 h do 13.00 h.
   V rámci tejto výluky sa vo v. č. 44 v ŽST Nové Mesto nad Váhom zrealizuje navarenie srdcovky, z dôvodu odstránenia defektoskopických chýb. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Trnava.
   Keďže ide o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.
  • v úseku Komárno – Chotín – Hurbanovo – Bajč – Nové Zámky v dňoch 23. až 26. júna od 8.20 h do 12.30 h.
   V rámci tejto výluky budú zamestnanci SMSÚ EE TV Nové Zámky odstraňovať porasty zasahujúce do blízkosti živých a neživých časti trakčného vedenia a vykonávať jeho údržbu podľa platných predpisov, technických noriem a technologických postupov.
   Keďže ide o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou.
  • v Šali od 23. júna, od 8.00 h nepretržite do 25. júna, do 18.00 h.
   Počas výluky bude vykonaná výmena pôvodného reléového domčeka pre PZZ v km 114,666 (SP2004) za nový. Priecestie bude počas celej doby výluky strážené strážnikom priecestia a bezpečnosť cestnej a plynulosť železničnej dopravy na priecestí nebude ohrozená.
   Priecestie bude počas celej doby výluky strážené strážnikom priecestia a bezpečnosť cestnej a plynulosť železničnej dopravy na priecestí nebude ohrozená.
  • výluka v úseku Jelšovce – Lužianky – Zbehy v dňoch 23. až 28. júna.
   Počas výluky – etapy B (Jelšovce – Lužianky) bude 24. júna od 8.30 h do 17.00 h vykonané zvarenie izolovaných stykov pôvodných ovládacích koľajových obvodov PZZ v km 41,595 (SP0830). Vlaková doprava v traťovom úseku Jelšovce – Lužianky bude zabezpečená NAD. Počas prejazdu koľajových mechanizmov cez priecestie v km 41,595 zhotoviteľ zabezpečí jeho stráženie. Z uvedených dôvodov bezpečnosť cestnej dopravy na priecestí nebude ohrozená.
   Počas výluky – etapy Z1 (Lužianky – Zbehy) bude v dňoch 26. júna od 8.30 h nepretržite až do 28. júna do 24.00 h vykonaná náhrada pôvodných ovládacích kolajových obvodov PZZ počítačmi osí. Priecestia v km 1,856 (SP1053) a v km 2,100 (SP1054) budú počas celej doby výluky strážené. Priecestie v km 1,361 (SP1052) bude pre užívateľov cestnej komunikácie označené dopravnými značkami, upozorňujúcimi na vypnutie PZZ z činnosti. Prechádzajúce vlaky budú vyrozumievané o vypnutí PZZ v km 1,361 (SP1052) a cez priecestie budú prechádzať rýchlosťou maximálne 10 km/h za súčasného dávania návesti, Pozor dokiaľ čelo vlaku neminie priecestie. Z uvedených dôvodov bezpečnosť dopravy na priecestiach nebude ohrozená.
   Počas výluky – etapy Z2 (Lužianky) bude v dňoch 22. júna od 00.00 h nepretržite do 23. júna, do 17.00 h vykonaná náhrada pôvodných PZZ v km 0,575 (SP1051) a v km 41,595 (SP0830) za nové. Priecestia budú počas celej doby výluky strážené. Z uvedeného dôvodu bezpečnosť cestnej a plynulosť železničnej dopravy na priecestiach v km 0,575 a v km 41,595 nebude ohrozená.
  • výluka v úseku Žarnovica – Nová Baňa 23. júna od 8.30 h do 12.10 h.
   Výluka sa uskutoční za účelom zvárania. Vypne sa z činnosti PZZ v km 28,574 (SP0779) Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR v spolupráci s externou firmou.
   Odrieknuté a nahradené náhradnou autobusovou dopravou v úseku Žarnovica – Nová Baňa.
  • v ŽST Rimavská Sobota v dňoch 22. až 28. júna.
   V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku zrealizuje rekonštrukcia výhybiek v ŽST Rimavská Sobota:
   Etapa B – traťová koľaj v úseku ŽST Jesenské – ŽST Rimavská Sobota – ŽST Rimavská Baňa vrátane celej ŽST Rimavská Sobota od 15. apríla, od 8.40 h nepretržite do 25. júna do 17.40 h. V dňoch 22. – 25. júna v čase po dohode s výpravcom bude konať výluku ŽTS za účelom OGPK

   Etapa Z4 – ŽST Rimavská Sobota SZZ – obvod celej ŽST, aktivácia nového SZZ a PZZ od 13. júna, od 8.00 h nepretržite do 25. júna, do 17.40 h.
   Etapa C – staničná koľaj č. 8 v ŽST Rimavská Sobota 25. júna od 17.40 h nepretržite do 20. augusta, do 18.00 h.
   Pokračujú práce KR DS – rekonštrukciu výhybiek v ŽST Rimavská Sobota a obnovu hydroizolácie na mostoch v km 1,365, km 1,812 a km 5,606 medzi ŽST Jesenské – ŽST Rimavská Sobota.

   Práce sú vykonávané na základe Zmluvy o dielo.
   Odrieknuté vlakové spojenia budú nahradené náhradnou autobusovou dopravou nasledovne.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR
Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button