Železničná doprava

Odťažiť dopravu v mestách môže aj návrat k železnici

Zabezpečenie dostupnosti verejnej osobnej dopravy (VOD), zníženie dopravnej preťaženosti v mestách a prímestských oblastiach a zníženie emisií škodlivých látok v ovzduší – to sú hlavné ciele Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR v oblasti VOD na najbližšie obdobie. Na medzinárodnej konferencii s názvom Organizácia a financovanie verejnej dopravy v Sielnici v okrese Zvolen to dnes uviedol riaditeľ odboru stratégie na MDPT Ján Krak.
 

Ministerstvo chce vo zvýšenej miere dohliadať aj na efektívnosť systému VOD, hlavne na využívanie dotácií, na ktoré sa dnes vynakladá ročne 13,3 miliardy Sk (441,48 milióna eur). Dôležitou bude aj aplikácia inteligentných dopravných systémov a, samozrejme, obnova vozidlového parku. V najbližších rokoch chce ministerstvo v regionálnej doprave viac podporovať prepravu na železnici, k čomu by malo prispieť aj nové obstarávanie prímestských a regionálnych vlakov.
Podľa vedúceho oddelenia dopravných služieb na Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) Romana Kovalčíka v zámeroch, ktoré má kraj vypracovaný pre skvalitnenie regionálnej dopravy, sa hovorí najmä o obmene zastaraného vozidlového parku. V súčasnosti prevádzkujú tri podniky SAD a dvaja menší prepravcovia v BBSK 230 prímestských liniek. "Asi tretina autobusov, ktoré na nich jazdia, potrebuje z dôvodu zastaranosti urýchlenú výmenu," uviedol Kovalčík. Kraj na prevádzku týchto liniek vynaloží v budúcom roku 290 miliónov Sk (9,63 milióna eur), časť z peňazí by mala ísť aj na nákup nových autobusov.
Podiel verejnej osobnej dopravy na Slovensku neustále klesá. Kým v roku 1995 sa na celkovej preprave osôb VOD podieľala približne polovicou, dnes participuje len asi tretinou. Súvisí to najmä s nevyhovujúcim stavom našej infraštruktúry, slabšou kvalitou služieb prepravcov a neexistujúcou konkurenciou a tiež zvýšením počtu osobných motorových vozidiel, ktoré dnes obyvatelia používajú vo zvýšenej miere namiesto prostriedkov VOD.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button