Železničná doprava

Nová železničná trať na strednom Považí bude v prevádzke už tento rok

Po jednej koľaji zrekonštruovanej železničnej trate v úseku Púchov – Považská Bystrica začnú vlaky premávať už v tomto roku. Informovala o tom hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová.

„V súčasnosti na stavbe modernizácie trate Púchov – Považská Bystrica prebiehajú práce na zárubnom múre, opornom múre na komunikácii III. triedy aj práce na prístupovej ceste k východnému portálu tunela Milochov. Intenzívne pokračujú práce aj na západnom portáli Milochov, kde sa robia konečné terénne úpravy. Na východnom portáli Milochov už dokončili betonáž čelnej portálovej steny. Pracuje sa aj na ostatných objektoch, ktoré sú súčasťou celého diela,“ priblížila hovorkyňa ŽSR.

V tuneli Milochov podľa nej momentálne betónujú spodnú a hornú klenbu a únikovú štôlňu. Zhotoviteľ tiež demontuje koľajový rošt a vykonáva odťaženie štrkového lôžka oboch koľají mimo časti úseku od mosta cez priehradu po Považskú Bystricu, kde je ešte stále premávka po pôvodnej koľaji číslo 2. Súčasťou rekonštrukcie železnice je aj výstavba cesty III. triedy, ktorá povedie po trase bývalej železnice a spojí považskobystrickú mestskú časť Milochov s púchovskou časťou Nosice. Obyvateľom Milochova pracujúcim v Púchove, ktorí po zrušení vlakovej stanice Milochov musia dochádzať do zamestnania cez Považskú Bystricu takmer 30 kilometrov, sa po dokončení komunikácie cesta skráti asi na pätinu.

„Práce na výstavbe cesty III. triedy v úseku Milochov – Nosice sa začali v marci 2019 prekládkou inžinierskych sietí, ktoré sú v správe a vlastníctve ŽSR. Od októbra minulého roka sa začalo s demontážou hlavného zariadenia železničnej infraštruktúry (trolej, trakčné stožiare, koľajnice, podvaly atď.). Ukončenie prác na komunikácii ako celku predpokladáme v júni 2022,“ doplnila Feik Achbergerová. Modernizácia 16-kilometrového úseku železnice Púchov – Považská Teplá je najnáročnejšou železničnou stavbou v histórii ŽSR.

Jej súčasťou sú dva tunely – Diel (1081 metrov) a Milochov (1861 metrov), mosty ponad Váh a inundačný kanál v Púchove a železničný most ponad Vodné dielo Nosice s celkovou dĺžkou viac ako 650 metrov. Súčasťou bude aj šesť nových cestných mostov a nadjazdov, štyri podchody pre chodcov, 11 priepustov a zrušia sa štyri priecestia. Rozpočtované náklady sú vo výške 365 miliónov eur bez DPH. Dokončenie modernizácie železnice tohto úseku plánovali pôvodne v januári minulého roka. Zmenou technológie pri razení tunela a odstraňovaním skrytej skládky pri východnom portáli tunela Milochov sa termín dokončenia predĺžil o viac ako dva roky.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button