Vodná doprava

ŠPS sa zamerala na krádeže plavidiel a požívanie alkoholu

Na odhaľovanie kradnutých rekreačných plavidiel a prívesných motorov, a tiež na zistenie požitia alkoholických nápojov vodcami rekreačných plavidiel sa zamerala počas kontroly Štátna plavebná správa (ŠPS) ako štátny odborný dozor nad námornou a vnútrozemskou plavbou.
 

V období od 19. do 27. júla vykonala kontrolu na svojich pobočkách v Bratislave, Komárne, Žiline a Košiciach. "Pri riešení zistených priestupkov bolo 12-krát použité dohováranie. Bolo uložených 18 blokových pokút v celkovej hodnote 15.500 Sk (514,51 eur). Štyri porušenia zákona, ktoré nemohli byť vyriešené pokutou, boli postúpené na ďalšie konanie," informovalo dnes Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR.
Na kontrole sa v rámci spolupráce so ŠPS zúčastnili príslušníci Policajného zboru (PZ) SR. V rámci medzinárodnej spolupráce s Maďarskou republikou sa na kontrole na spoločnom slovensko-maďarskom úseku vodnej cesty Dunaj spolu s pobočkou ŠPS Komárno zúčastnili aj príslušníci maďarskej vodnej polície.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button