Vodná doprava

Prevádzkovatelia lodnej dopravy porušujú zákon, ŠPS rozdávala pokuty

Štátna plavebná správa (ŠPS) uskutočnila začiatkom júla (4.- 12.7.) 157 kontrol lodných plavidiel. V rámci nich rozdala 12 blokových pokút, 10 napomenutí a tri konania vykazujúce znaky správneho deliktu postúpila na ďalšie konanie. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠPS Kristína Burianová.

"Štátna plavebná správa – orgán štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu a prístavy, ako člen medzinárodného združenia AQUAPOL, vykonala v rámci teritoriálnej pôsobnosti svojich pobočiek kontroly plavidiel zamerané na kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o vnútrozemskej plavbe," konštatovala Burianová. ŠPS sa zamerala na overenie odbornej spôsobilosti vodcov plavidiel a členov posádok plavidiel, lodných listín a iných dokladov, ktoré musia byť počas prevádzky plavidla na palube a kontrolu záchranných prostriedkov na lodiach. Na kontrole sa v rámci vzájomnej spolupráce zúčastnili aj príslušníci Policajného zboru SR a Colnej správy SR, ako aj maďarskej vodnej polície v rámci spoločného slovensko-maďarského úseku Dunaja.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button