Vodná doprava

Pasažieri námornej a riečnej dopravy by mali mať väčšie práva

Cestujúci využívajúci námornú a vnútrozemskú lodnú dopravu by mali mať podobné práva, aké majú zaručené pasažieri v leteckej či železničnej doprave. Zhodli sa na tom ministri dopravy členských krajín Európskej únie, ktorí však majú odlišné názory na jednotlivé časti tohto návrhu.

S tým prišla Európska komisia v decembri minulého roka v rámci politiky rovnakého zaobchádzania s pasažiermi bez ohľadu na to, aký druh dopravy využívajú. Podobný návrh predložila EK aj v prípade autobusovej dopravy. Nové predpisy majú cestujúcim zaručiť lepšiu informovanosť pred cestou a počas nej, zaistiť náhradu škody v prípade meškania či zrušenia spojov a zabezpečiť pomoc pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Podľa českého ministra dopravy Petra Bendla existuje zo strany všetkých krajín záujem o ochranu práv pasažierov všetkých druhov dopravy. Doriešiť však treba napríklad otázku, či sa majú pravidlá vzťahovať aj na plavby medzi prístavmi alebo na okružné plavby, čo väčšina krajín odmieta. Podľa slovenského ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomíra Vážneho treba prehodnotiť, či sa má podľa rovnakých pravidiel posudzovať námorná a vnútrozemská lodná doprava. "Je potrené zohľadniť dĺžku plavby, treba rozlišovať medzi dlhými a krátkymi plavbami. Nie je jedno, či plavba trvá niekoľko minút alebo niekoľko týždňov," uviedol Vážny. České predsedníctvo očakáva, že dohoda by sa mohla dosiahnuť na júnovom zasadnutí Rady EÚ pre dopravu.

zdroj: TASR, foto: www.plavebnykongres.sk

Prečítajte si aj

Back to top button