Vodná doprava

Odborná konferencia Na jednej lodi

Odborná konferencia Na jednej lodi. Témou odbornej konferencie Na jednej lodi bude aj udržateľný turizmus na Dunaji

O možnostiach udržateľného turizmu na Dunaji či verejná riečna doprava sa odborníci porozprávajú na štvrtkovej konferencii Na jednej lodi. Diskutovať na nej budú odborníci z oblasti vodohospodárstva, územného plánovania, verejnej dopravy či samosprávy. Svoje názory vyjadria aj zástupcovia ďalších profesií, pre ktoré je Dunaj dôležitý z hľadiska turizmu, kultúry, životného prostredia, športu, developmentu či gastronómie.

„Medzinárodná rieka je vzácny dar pre mesto. Aktuálne nastavenie však nevyužíva potenciál rieky pre obyvateľov mesta ani turistov,“ konštatuje Vladimír Grežo, predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB), ktorá organizuje konferenciu v spolupráci s občianskym združením (OZ) Punkt.

Odborná konferencia Na jednej lodi

Organizátori poukazujú na potrebu spoločného hľadania koncepčného a udržateľného rozvoja. Napriek tomu, že má Dunaj, pretekajúci slovenskou metropolou, podľa nich veľký potenciál, zostáva stále nevyužitý. A to aj napriek viacročným snahám viacerých iniciatív a organizácií, hľadajúcich čiastkové riešenia na toku medzi Devínom a Čunovom. Pripomínajú, že na rozdiel od veľkých miest v susedných krajinách nie je Dunaj stále živým centrom Bratislavy.

Brehy v strede mesta len čiastočne prístupnili a život pri rieke sa odohráva pri nákupnom centre, na petržalskej strane pri Sade Janka Kráľa a v lodenici. Ďalšou oblasťou ako využiť možnosti rieky je podľa organizátorov verejná lodná doprava. Kladú si otázku, či by mohli ľudia v blízkej budúcnosti cestovať do práce v centre Bratislavy loďou. „Existujú nápady a plány, ale zatiaľ nič reálne. Čo tomu bráni?“ pýta sa Illah van Oijen z OZ Punkt. Na túto tému sa vyjadrí napríklad odborník v oblasti dopravy a územného plánovania Andreas Friedwagner z Rakúska.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR
Back to top button