Vodná doprava

Modernizácia Vodného diela Gabčíkovo pokračuje podľa plánu

Prvé diely ľavého krídla oceľových vrát pravej plavebnej komory sú už na Vodnom diele Gabčíkovo. Najťažší diel – spodné krídlo – má dĺžku 22 m a váhu 107 t.

Práce na európskom projekte „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo (Upgrade of Gabčíkovo locks)“ napredujú, aj napriek mimoriadnej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19, spôsobenou novým koronavírusom. Podľa generálneho riaditeľa podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.) Ing. Daniela Kvoceru, je projekt pre Slovensko i medzinárodnú vodnú dopravu po Dunaji strategický a súčasné dni označil z hľadiska prevádzky Vodného diela Gabčíkovo za výnimočné.

„Je dôležité, že práce na našom projekte pokračujú aj vzhľadom na záväzky, ktoré máme voči Európskej únii. Rovnako sú pre nás dôležití aj pracovníci, pričom na stavbe boli v súvislosti s pandémiou prijaté zvýšené preventívne hygienické opatrenia. Napriek tejto mimoriadnej situácii ohľadom pandémie, musím povedať, že sa veľmi teším, že časti vrát sú už na našom Vodnom diele Gabčíkovo, kde sa budú postupne montovať do finálnej podoby. Ide o dôležitý míľnik v takmer 28-ročnej prevádzke našej vodnej stavby i v samotnom projekte,“ povedal Ing. Daniel Kvocera a zároveň ocenil súčinnosť medzi objednávateľom (VV, š. p), generálnym dodávateľom prác spoločnosťou Metrostav a.s. a stavebným dozorom Dopravoprojekt, a.s.

Transport prebehol podľa plánu

Dolné vráta plavebnej komory patria k najväčším v Európe. Tie nové vyrobila oceliarska dielňa spoločnosti Metrostav v Horných Počerniciach. Ako prvé sa v Gabčíkove bude montovať ľavé krídlo dolných vrát, ktoré sa skladá z 8 dielov a váži zhruba 500 t.

Aby séria nadrozmerných nákladov nespôsobila preťaženie cestnej siete, stavbári Metrostavu rozdelili trasy do niekoľkých variantov a termínov. „Po diaľnici D1 sme transportovali jeden z najľahších dielov vyrobených vrát. Aj tak však váži úctyhodných 28,5 t, čím celková hmotnosť súpravy predstavuje 42 t. Diel má dĺžku 18 m, šírku 3 m a výšku 4,2 m. Na prepravu tak ťažkých bremien sme museli využiť špeciálne podvalníky a pri nakladaní a vykladaní jedny z najväčších žeriavov. Nazdávam sa, že išlo o operáciu, akú spoločnosť Metrostav a pravdepodobne ani celá krajina doteraz nezažila. Dovolím si poďakovať sa aj investorovi, podniku VV, š. p., a jeho manažérom za vždy profesionálny prístup a odbornosť, vďaka čomu sa nám darí v prácach napredovať,“ hovorí Radek Liška, projektový manažér Metrostavu.

Stavenisko Vodného diela Gabčíkovo je pripravené a Metrostav môže ihneď začať s montážou veľkorozmerných komponentov. Jednotlivé diely sa budú spájať zváraním za pomoci žeriavov o nosnosti 550 t a 500 t a špeciálnej podkladovej konštrukcie, ktorá pomôže s nasadením krídla vrát do pántov.
Vráta v každej z dvoch plavebných komôr VDG majú rozmery približne 37 x 22 m, hrúbku vyše 2 m a aj s pomocnými konštrukciami vážia približne 1 200 t. Sú teda ťažšie ako slávne vráta na Panamskom prieplave.

Búracie práce postupujú aj napriek obmedzeniam

Súbežne s montážou vrát budú aj naďalej realizované búracie práce na rekonštrukcii pravej plavebnej komory VDG. Aktuálne bezpečnostné opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 majú čiastočný vplyv na priebeh prác, generálny dodávateľ prác je však odhodlaný splniť dohodnutý termín ukončenia modernizácie VDG v januári 2022. „Českí dodávatelia stavebných prác buď nemôžu pracovať, alebo pracujú v obmedzenom režime. Hľadáme však cesty, ako zabezpečiť pracovné kapacity z iných stavieb na Slovensku. Dokončenie búracích prác má totiž vplyv na všetky ďalšie profesie. Napriek tomu verím, že termíny budeme schopní dodržať, “ ubezpečuje Radek Liška.

Dočasne sú zastavené práce na injektáži podzákladia v kanáloch pravej plavebnej komory VDG. Pracovníci spoločnosti Zakladania stavieb v nich budú pokračovať v až po uvoľnení reštrikcií. Naďalej za prísnych bezpečnostných opatrení prebiehajú búracie práce na regulačných uzáveroch, prahoch dolných vrát a šácht. Pokračuje sa v úpravách provizórneho hradenia vtoku. Realizujú sa aj korekcie zistených nedostatkov pôvodných železobetónových konštrukcií na vodiacich drážkach pre pohyblivé bitvy.

Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo, ktorý je spolufinancovaný z grantového programu Európskej komisie Nástroj na prepájanie Európy vo výške takmer 123 miliónov eur a z vlastných zdrojov podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, má za sebou od podpisu zmluvy o dielo 14 mesiacov..

Zdroj
transport.sk
Editor
TS Metrostav

Prečítajte si aj

Back to top button