RôzneSprávy | Aktuality | Témy

Takto sa od marca mení Zákonník práce

Prinášame Vám sedem hlavných zmien, ktoré študentov, zamestnancov, zamestnaných rodičov, odbory, ako aj zamestnávateľov čakajú od 1. marca.

Práva a povinnosti zamestnancov, vrátane zamestnaných rodičov a študentov, či odbory na jednej strane, ale aj zamestnávateľov na strane druhej, sa od 1. marca menia. Dôvodom je novela Zákonníka práce, ktorú poslanci schválili ešte koncom vlaňajšieho roka. Tu je sedem dôležitých zmien, ktoré prináša novela:

1. Práca z domu je jasne definovaná

Pandemické opatrenia súvisiace so zastavením šírenia koronavírusu spôsobili, že mnohé firmy umožnili a v súčasnosti už aj žiadajú od zamestnancov, aby prácu, pokiaľ to jej charakter dovoľuje, vykonávali z domu. Aj preto jednou z hlavných zmien v Zákonníku práce je úprava, resp. presnejšie definovanie domáckej práce a telepráce. „Je jasne definované, že domácka práca alebo telepráca je práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, ale je vykonávaná z domácnosti zamestnanca. Pri tomto druhu práce bude zamestnávateľ povinný uhrádzať zvýšené výdavky spojené s používaním vlastného náradia, zariadenia a iných predmetom potrebných pre výkon práce,“ konštatuje Ivan Zizič, country manager Elanor Slovakia. Spoločnosť je významným hráčom v poskytovaní outsourcingu mzdových a administratívnych personálnych služieb na Slovensku. V rámci telepráce a domáckej práce sa tiež zaviedol štátút zamestnaneckého práva na offline režim po pracovnej dobe. „Úpravu a vymedzenie domácej práce a telepráce vnímame ako pozitívnu zmenu. Dôvodom bolo, že pôvodne išlo o štatút práce napísaný narýchlo, takmer na kolene. Obsahoval veľa nejasností a bol predmetom sporov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi,“ dodáva Ivan Zizič.

2. Voľba medzi gastrolístkom a platbou

Druhou veľmi dôležitou zmenou je možnosť zamestnanca vybrať si medzi gastrolístkom a finančnou platbou. „Od 1. marca musí zamestnávateľ umožniť zamestnancov voľbu medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom,“ podotýka Ivan Zizič. Avšak v prípade, že zamestnanec zmení voľbu vyplácania, účinná bude 12 mesiacov bez možnosti ďalšej zmeny. „Finančný príspevok bude priamo súčasťou čistej mzdy zamestnanca v sume zhodnej, ako je príspevok na stravovanie pre iných zamestnancov,“ spresňuje. Dôležitou zmenou je takisto plná elektronizácia stravných lístkov cez stravovacie karty od 1.1. 2023. „Hybridnosť voľby príspevku na stravovanie verzus finančný príspevok berieme ako rozporný krok. Je dôležité podotknúť, že krokom k „odseknutiu“ stravných lístkov príde k výraznému prepadu vynakladania výdavkov na stravovania v gastrozariadeniach, čo ma za následok výrazný prepad v tržbách v tomto v súčasnosti zdevastovanom podnikateľskom sektore,“ konštatuje Ivan Zizič. Podľa neho malo prísť pri takejto zmene zároveň aj k zmene B, ktorá by vyvážila tento výpadok. „Na druhej strane, krok k eliminácia stravovacích poukážok vnímam ako jasný krok v zrušeniu stravovacej lobby na Slovensku, ktorá si účtuje nemalé poplatky,“ dodáva.

3. Nárok na dlhšiu dovolenku

Úprava nastala aj pri počte dní pracovného voľna u rodičov do 33 rokov, presnejšie nároku na 5 týždňovú dovolenku. „Po novom zostáva rodičovi do 33 rokov nárok na päť týždňov dovolenky len v prípade, ak sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, a zamestnanec, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu,“ hovorí Ivan Zizič. V prípade rozvedeného manželstva tak nemá nárok na 5 týždňov dovolenky zamestnanec, ktorý je rozvedený a súd po rozvode zveril dieťa do starostlivosti druhému rodičovi. Platí však aj, že zamestnanec má nárok na 5 týždňov dovolenky, ak sa osobne stará o vlastné dieťa bez ohľadu, či je s partnerom zosobášený. „Cieľom novely a definície bolo prispieť k jednoznačnému stanoveniu, komu je zamestnávateľ povinný priznať navýšenie dovolenkového nároku z dôvodu starostlivosti o dieťa,“ podotýka odborník.

4. Výpoveď v 65. rokoch

Zákonník práce pozná viacero dôvodov, za akých zamestnávateľ môže dať výpoveď zamestnancovi, aj zamestnanec zamestnávateľovi. Novela prináša ďalší dôvod pre výpoveď zo strany zamestnávateľa. „Novým dôvodom pre výpoveď zamestnancovi bude jeho dovŕšenie 65 rokov. To znamená, že zamestnávateľ môže zamestnancovi po dovŕšení veku 65 rokov dať výpoveď,“ spresňuje Ivan Zizič. Je to zjavne reakcia na napätý trh práce a rastúcu nezamestnanosť.

5. Zmena v odboroch

Novela priniesla výraznú zmenu aj pokiaľ ide o odbory. „Po novom budú musieť tvoriť odbory iba osoby, ktoré sú u daného zamestnávateľa aj reálne zamestnané, a teda sú v priamom pracovnom pomere s predmetným zamestnávateľom,“ vysvetľuje Ivan Zizič. Vymedzenie podmienok pre účasť na odboroch je podľa neho krokom voči špekulácii pri vytváraní pseudoodborov vo firmách, ako k tomu dochádzalo doteraz.

6. Študenti na brigáde

Významné zmeny nastali aj v prípade študentskej práce. Od 1. marca budú môcť študenti od 15 rokov vykonávať fyzické práce, aj keď neukončili školskú dochádzku. „Podmienkou pre zamestnávateľa na uzatvorenie pracovného vzťahu s takouto osobou bude povolenie pre danú osobu na výkon konkrétnej práce u zamestnávateľa. Snahu podporiť brigádnickú činnosť formou ľahkej práce u mladých vnímame pozitívne,“ poznamenáva country manager spoločnosti Elanor.

7. Dlhšie vysokoškolákom

Študentom vysokej školy a strednej školy bude podľa novely Zákonníka práce tiež predĺžená možnosť brigádovať až do 31. októbra roku, v ktorom ukončili štúdium, čim sa predlžuje možnosť na výkon dohody o brigádnickej činnosti so všetkými ekonomickými výhodami. „Túto zmenu vnímame tiež pozitívne. V tomto prípade je to benefit pre končiacich študentov vo forme zvýhodnenej práce. Jedným z dôvodov je určite zvyšujúca sa nezamestnanosť v aktuálnom období a zároveň snaha túto štatistiku minimálne v tomto roku čo najmenej navyšovať,“ dodáva Ivan Zizič.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS ElanorFoto: TASR

Prečítajte si aj

Back to top button