Rôzne

Eurowag Prime: prvotriedny servis a výhodné ceny

Eurowag Prime: prvotriedny servis a výhodné ceny. V rozhovore s Petrou Pawluckou sme sa dozvedeli o novom koncepte Eurowag Prime Network. Táto prémiová sieť čerpacích staníc sa zameriava na poskytovanie prvotriednych služieb, výhodných cien a strategických lokalít.

Môžete nám tento nový koncept predstaviť?

Eurowag Prime Network je prémiová sieť čerpacích staníc, ktorá chce poskytovať skvelý servis, výhodné ceny a strategické lokality pre vodičov kamiónov. Vybrané stanice budú môcť niesť značku Eurowag Prime, čo zákazníkom zaručuje vysoký štandard služieb.

Čo viedlo k rozhodnutiu vytvoriť prémiovú sieť čerpacích staníc Eurowag Prime?

Rozhodnutie vytvoriť túto sieť pramenilo z našej potreby zamerať sa na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb namiesto masívneho rozširovania siete. Cieľom je ponúknuť zákazníkom lepšie ceny a vyššiu kvalitu služieb na kľúčových dopravných tepnách, ako sú hlavné diaľničné ťahy alebo hranice medzi jednotlivými krajinami. Podnet prišiel aj od našich zákazníkov, pre ktorých bolo občas zložité orientovať sa v našej veľmi širokej akceptačnej sieti partnerských staníc, čítajúcich cez 13 000 miest skoro po celej Európe.

Aké sú hlavné výhody pre zákazníkov využívajúcich Eurowag Prime Network?

Predovšetkým istota toho, že každá stanica v tejto sieti bude mať určitý rovnaký štandard, skvelý servis, výhodné ceny paliva, strategickú lokalitu a celkovo vyššiu kvalitu služieb ako perfektný doplnok k našim vlastným truckparkom Eurowag. Zákazníci môžu tiež postupne očakávať rozšírenú ponuku alternatívnych palív a možnosť platiť mobilom na stále väčšom počte staníc.

Koľko čerpacích staníc je práve teraz zapojených do Eurowag Prime Network a v ktorých krajinách sa nachádzajú?

Aktuálne je v sieti zapojených cca 70 staníc, pričom táto sieť funguje v 16 krajinách. Okrem Česka a Slovenska to sú: Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko.

Budú pribúdať aj ďalšie krajiny? Čo napríklad Balkán, Británia alebo Škandinávia.

Začnem odzadu. V ďalšom kole expanzie lokalít Prime budeme cieliť na severský región, ktorý sa stáva viac konkurencieschopným z hľadiska cien vzhľadom na lokálnu legislatívu, čo je zaujímavé hlavne pre zákazníkov z pobaltských krajín, a tiež je to región silne orientovaný na palivo HVO, ktoré bude tiež témou druhého kola rozširovania siete Prime. Pokiaľ ide o Britániu, rozširovanie našej akceptačnej siete je tiež čoskoro v pláne a podľa potrieb tu pribudne aj stanica Prime. V krajinách, ako sú Bosna a Hercegovina, Srbsko, Severné Macedónsko či Grécko, je to ale pomerne náročné a zdĺhavé. Silné zastúpenie máme v Bulharsku, Rumunsku či Slovinsku a čoskoro doplníme Prime aj v Chorvátsku.

Aký je teda cieľ, koľko staníc chcete v sieti Eurowag Prime Network mať v blízkej budúcnosti?

Počítame s ďalším rozširovaním siete Eurowag Prime, avšak skôr než na masívnej expanzii sa zameriame na kvalitu. Celkom by sme do budúceho roka chceli mať v sieti maximálne okolo stovky staníc. Budeme sa sústrediť na pridávanie lokalít s alternatívnymi palivami, vrátane tých s LNG, bioLNG a HVO, v krajinách, kde je podpora dekarbonizácie na pokročilejšej úrovni. Všeobecne plánujeme, že každá krajina ich bude mať maximálne do päť, čo platí aj pre Česko či Slovensko.

Eurowag Prime: prvotriedny servis a výhodné ceny
Petra Pawłucka

Akým spôsobom sú stanice Eurowag Prime Network vizuálne odlíšené od ostatných?

Stanice Eurowag Prime Network budú mať fyzické logo Eurowag Prime, podľa ktorého ich zákazníci ľahko identifikujú. Logo by sa malo postupne objaviť aj na stojanoch. V aplikácii Eurowag a na portáli majú tieto stanice špeciálne logo korunky, ktoré bude zákazníkov informovať o zaručenom štandarde služieb a cien.

Aké podmienky musí partner spĺňať, aby sa jeho stanica stala súčasťou Eurowag Prime Network?

Už som to čiastočne naznačila. V prvom rade to musí byť strategické miesto pri hlavných tranzitných ťahoch alebo hraniciach. Pre výber je dôležitý aj vysoký štandard služieb pre vodičov, ako sú čisté toalety, sprchy, obchod alebo reštaurácia a tiež kvalitná obsluha. Táto stanica by ďalej mala mať veľkú výtoč paliva, čo obvykle zaručuje správna poloha, aby sme dokázali zákazníkovi ponúknuť zaujímavú cenu.

Môžete nám priblížiť, aké špeciálne služby a akcie zákazníci v rámci Eurowag Prime Network môžu očakávať?

Ako som už povedala, celý koncept je hlavne o garantovanom vysokom štandarde služieb a priaznivých cenách palív.

Akým spôsobom bude Eurowag Prime Network marketingovo podporovaná?

Eurowag plánuje marketingové akcie všetkými dostupnými možnosťami, ktoré budú cieliť na zvýšenie povedomia o Eurowag Prime Network a jej výhodách.

Akým spôsobom môžu zákazníci služby Eurowag Prime Network využívať? Je potrebná nejaká špeciálna registrácia alebo členská karta?

Stačí byť iba zákazníkom spoločnosti Eurowag a mať niektorú z našich palivových kariet. Nič viac na to nepotrebujete.

Akým spôsobom bude Eurowag Prime Network prispievať k environmentálnej udržateľnosti a čistej mobilite?

Predovšetkým tým, že do siete budeme postupne zaraďovať stanice, kde je možné vedľa nafty tankovať alternatívne palivá, ako sú CNG, LNG vrátane ich biovariant a tiež HVO100. Posledne menovanému palivu veľmi veríme priamo v Česku, postupne ho chceme ponúkať vo všetkých našich truckparkoch.

A čo napríklad e-mobilita?

Táto oblasť je pre nás veľmi dôležitou témou, a to predovšetkým v oblasti „last mile delivery“. Sme totiž presvedčení, že e-mobilita sa pri nákladných vozidlách bude v prvom kroku týkať dobíjania v depe, resp. na miestach nakládky či vykládky. Nabíjanie na cestách bude až posledný stupeň, ktorý plánujeme zaviesť v neskoršej fáze. Avšak túto problematiku starostlivo sledujeme a sme pripravení na zmeny a potreby trhu reagovať. Napriek tomu, že je hlavný dôraz kladený na zvyšovanie kvality služieb a rozširovanie ponuky alternatívnych palív ako (bio)LNG a HVO100, elektromobilita zostáva v našom hľadáčiku a budeme ju postupne začleňovať do našich služieb.

Za rozhovor ďakuje Michal Štengl

Zdroj
foto: EW
Editor
Peter Magerčiak
Back to top button