Motorizmus

Poznáme štatistiky registrácií nových vozidiel za apríl

V apríli 2020 zaznamenalo Združenie automobilového priemyslu SR (ZAP SR) celkom 3 424 registrácií nových osobných vozidiel, čo predstavuje oproti minulému roku, kedy bolo v mesiaci apríl zaregistrovaných 8 894 nových osobných  vozidiel, pokles o 64,50 %.

Za obdobie január – apríl počet registrovaných osobných vozidiel M1 klesol medziročne (2020 oproti 2019) o viac ako 10-tis kusov čo spôsobilo výpadok na tržbách vo výške približne 200 miliónov  EUR.

Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli v apríli 2020 počet 331 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka s počtom vozidiel 791 predstavuje pokles 58,15%.

Zdroj: ZAP SR

Apríl 2020 je pre vozidlá do 3,5t (kategórie M1+ N1) najhorší mesiac apríl v registráciách nových vozidiel od roku 1995, od kedy ZAP SR spracováva štatistické údaje.

Zdroj: ZAP SR

Kategória nákladných automobilov do 12 ton

Poradie na prvom a druhom mieste značiek za apríl 2020 s percentuálnym podielom na registráciách: 1. IVECO so 45,45% podielom; 2. MAN so 27,27% podielom. Registrácie v kategórii N2 zaznamenali v apríli 2020 úroveň 22 vozidiel, čo oproti vlaňajšku (apríl 2019 – 22 vozidiel) nepredstavuje žiadny rozdiel.

Kategória nákladných automobilov nad 12 ton

Poradie prvých troch značiek v apríli  2020 s percentuálnym podielom na registráciách: 1. VOLVO s 29,41% podielom; 2. MAN s 22,06%; 3. IVECO s 13,24%. Registrácie v kategórii N3 zaznamenali v apríli 2020 celkový výsledok 68 vozidiel. V roku 2019 bol počet registrovaných vozidiel 285, čo znamená, že v marci 2020 prišlo k poklesu o 76,14% .

V kategóriách autobusov M2 a M3 sa v apríli 2020 registrovalo 15 autobusov, v porovnaní s aprílom 2019 (33 autobusov) to predstavuje pokles 54,55%. Na 1. mieste IVECO BUS so 60% podielom, na 2. mieste SOR so 40% podielom.

V spolupráci
ZAP SR
Zdroj
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button