Motorizmus

Daimler Trucks & Buses udržiava v prevádzke svoju servisnú sieť

Mercedes-Benz Trucks, FUSO a Daimler Buses robia všetko, čo je v ich silách, aby v súčasnej situácii naďalej dodávali svojim zákazníkom náhradné diely a servisné služby. Kdekoľvek je to organizačne možné – a podľa príslušných právnych a oficiálnych požiadaviek – sledujeme jasný cieľ, a tým je udržať v prevádzke našu sieť služieb v celej Európe až s 3 000 centrami.

Pripravujú sa príslušné plány pre naše vlastné spoločnosti ako aj pre partnerské spoločnosti. Tímy sa spoliehajú na pragmatické a nekomplikované riešenia, aby udržali vozidlá našich zákazníkov v prevádzke a dodávali náhradné diely.

„Naši spolupracovníci v našich servisných zariadeniach významne prispievajú k zabezpečeniu toho, aby naša spoločnosť dokázala čo najlepšie zvládnuť súčasný stav núdze, a preto zo srdca ďakujeme týmto každodenným hrdinom,“ uviedol Martin Daum, predseda predstavenstva spoločnosti Daimler Truck AG.

Nákladné vozidlá a autobusy sú vzhľadom na súčasnú situáciu obzvlášť dôležité. Práve teraz musia byť k dispozícii úžitkové vozidlá pre dopravu a logistiku na zabezpečenie zásobovania a likvidácie, ako aj na pohotovostné služby. Preto je nevyhnutné, aby naše servisné strediská zostali v prevádzke všade, kde je to možné.

Zároveň naša spoločnosť prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany našich zákazníkov a zamestnancov v našich servisných strediskách, ktoré zostávajú otvorené.

Servisné pracoviská na Slovensku, poskytujúce štandardné služby sú otvorené, ale v koordinácií s miestnymi orgánmi fungujú v obmedzenom režime. Okrem iného boli prijaté vhodné opatrenia na zabránenie šírenia infekcie. Pred plánovanou návštevou servisu odporúčame zákazníkom kontaktovať konkrétne servisné pracovisko. Všeobecné informácie o aktuálnom stave servisných stredísk a 24-hodinový servis pre nákladné vozidlá a autobusy s kontaktami sú k dispozícii na stránke www.mercedes-benz.sk.

V spolupráci
Mercedes-Benz Slovakia
Zdroj
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button