Motorizmus

Cetrtifikačný audit v trnavskej PSA prebiehal pomocou aplikácií

Platnosť dvoch kľúčových certifikátov zameraných na rešpektovanie a plnenie požiadaviek normy ISO 9001 pre kvalitu a ISO 14001 pre požiadavky životného prostredia potvrdil v trnavskej automobilke Groupe PSA Slovakia externý audit francúzskej spoločnosti UTAC, ktorá dlhodobo realizuje audity podľa štandardov ISO v závodoch Skupiny PSA. Podľa hovorcu závodu Petra Šveca sa audit konal počas piatich dní v polovici septembra, vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu online, prostredníctvom aplikácií. Pohľad do výroby zabezpečil videoprenos.

„Preverené boli manažérske procesy všetkých výrobných prevádzok, lisovne, zvarovne, lakovne a montáže, ako aj podporné oddelenia spoločnosti. Automobilka tak dokázala, že rešpektuje metódy a pravidlá, postupy, procedúry i inštrukcie. Externými audítormi je vnímaná ako dôsledná a zodpovedná,“ uviedol hovorca. Prenášanie obrazu a zvuku z automobilky k auditorom zabezpečili pomocou inteligentných okuliarov RealWear. „Okuliare umožňujú zdieľať obraz aj zvuk cez wifi sieť, takže človek s okuliarmi v teréne môže pracovať s kolegom na diaľku, a ten uvidí to isté, navyše, software umožňuje pripojenie viacerých používateľov,“ informoval Švec.

Doplnil, že pri systéme manažérstva kvality bola hodnotená okrem iného schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, zvládanie rizík a ďalšie aspekty. Norma ISO 14001 definuje metodiku a základné požiadavky a pravidlá v oblasti životného prostredia (ŽP), preveruje a hodnotí sa stav rešpektovania právnych a iných záväzných požiadaviek, spôsob riadenia environmentálnych aspektov a dosahovanie definovaných cieľov v oblasti odpadov, vody, ovzdušia, spotreby energií, stavu biodiverzity a iné. „Posudzovaný je aj stav environmentálneho povedomia pracovníkov a ich angažovanosť, kvalita a spôsoby komunikácie informácií z oblasti životného prostredia a mnohé ďalšie témy,“ doplnil hovorca.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button