Cestná doprava

Zlatá medaila pre nový vodíkový autobus

Zlatá medaila pre nový vodíkový autobus. Nový vodíkový autobus, vyvinutý spoločnosťou Mobility & Innovation Production s. r. o. (MIP), získal počas výstavy na tohtoročnom medzinárodnom strojárenskom veľtrhu (MSV) v Brne zlatú medailu za inováciu v transporte a logistike.

MSV je najvýznamnejší strojárenský veľtrh v strednej Európe s vysokou návštevnosťou odbornej verejnosti. Takmer 80% ovplyvňuje rozhodovanie o investíciách a tretina patrí k vrcholovému manažmentu. Jednou z hlavných tém MSV 2022 bola cirkulárna ekonomika, teda nakladanie s materiálnymi zdrojmi. Ide o trend, ktorý je dôležitý pre udržateľný rozvoj a adaptácia priemyslu sa bude uberať práve týmto smerom. Vystavený vodíkový autobus vynikajúco zapadal do témy MSV 2022 prezentovaním vodíkovej technológie, ktorá je veľmi šetrná vo viacerých oblastiach. Samotná tzv. vodíková ekonómia sa považuje za cirkulárnu.

Zlatá medaila za inováciu v transporte a logistike

Vodíkový autobus získal zlatú medailu za inováciu v transporte a logistike spomedzi všetkých vystavovaných produktov v kategórií. Cieľom prestížnej súťaže Zlatá medaila MSV 2022 bolo oceniť najinovatívnejšie a najzaujímavejšie exponáty, ktoré sa prezentovali na MSV. Súťaž vyhlasuje Svaz průmyslu a dopravy spoločne s Vysokým učením technickým v Brne. Organizátorom sú Veletrhy Brno (BVV).

„Zlatý“ vodíkový autobus

Pri ocenení autobusu zohralo úlohu viacero faktorov, medzi tie rozhodujúce patrili hlavne unikátna konštrukcia autobusu, vysoko efektívny vodíkový pohon a nízka spotreba.

Konštrukcia autobusu

Karosérie autobusov od spoločnosti MIP sú postavené z jednotlivých modulov spojených dokopy použitím špeciálnej lepiacej technológie. Samotné moduly vyrobili z ultra-ľahkého kompozitného materiálu. Hotové karosérie sú samonosné a odolné voči všetkým poveternostným podmienkam. Vyznačujú sa taktiež nevodivosťou a ohňovzdornosťou. Pri náraze je konštrukcia veľmi odolná a ľahko opraviteľná.

Vodíkový a elektrický pohon

Vodíkové nádrže autobusu majú kapacitu 10,2 kg pri tlaku 350 barov a natankujú za menej ako 10 minút. Unikátne umiestnenie nádrží v zadnom „motorovom priestore“ znižuje ťažisko a umožňuje použitie ľahších nádrží. Táto konfigurácia tiež znižuje zaťaženie náprav a predlžuje ich životnosť.
Vysoko efektívny palivový článok od spoločnosti Loop Energy zabezpečuje maximálny výkon 30 kW použitím elektrolýzy vodíka. Zvyšková energia vo forme tepla z palivového článku sa rekuperuje pomocou výmenníka tepla. Autobus disponuje dvoma akumulátormi s celkovou kapacitou 70 kWh a elektrickým motorom Siemens s výkonom 160 kW ktorý pohodlne zabezpečí prevádzkovú rýchlosť vyše 80 km/h.

Nízka spotreba a dlhý dojazd

Vďaka inováciám v konštrukcii a konfigurácii vozidla spolu s využitím kvalitných a efektívnych komponentov vo vodíkovom a elektrickom systéme, dnes dosahuje vodíkový autobus rekordne nízku spotrebu 3,2kg/100km a dojazd vyše 400 km v mestskej premávke. Na samotných akumulátoroch autobus prejde 100 km.

Životné prostredie

Vodíkový autobus od spoločnosti MIP má hneď niekoľko výhod oproti tradičným spaľovacím či elektrickým autobusom. Karoséria autobusu má okrem odolnosti a nízkej váhe aj dlhú životnosť, pri správnom používaní aj do 40 rokov. To isté platí aj pre brzdový systém, ktorý sa vďaka ľahkej váhe a rekuperácii brzdovej energie menej namáha. Taktiež sa zaistila vysoká kvalita a najmä efektivita elektrického a vodíkového systému, ktoré neprodukujú žiadne emisie. Vodíkový autobus tiež nepotrebuje veľké množstvo batérií ako pri elektrickom autobuse, čo odľahčuje nápravy a zvyšuje dojazd.
Veľmi podstatný je aj fakt, že autobus je plne homologizovaný a okamžite použiteľný v rámci európskej cestnej infraštruktúry a mestskej premávky.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS
Back to top button