Cestná doprava

V Prešove do vozidiel inštalujú jednotky pre preferenciu MHD na križovatkách

Do všetkých vozidiel MHD Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., (DPMP) postupne inštaluje riadiace jednotky, ktoré umožňujú komunikáciu s radičmi cestnej svetelnej signalizácie. Zabezpečí to preferenciu vozidiel MHD na križovatkách.

Zavedenie preferencie MHD na svetelných križovatkách v praxi podľa jej slov znamená, že prichádzajúce vozidlo MHD ku križovatke vydá pokyn radiču cestnej svetelnej signalizácie, aby v jeho smere jazdy uvoľnil cestu a zabezpečil bezpečný prejazd. Nielen že sa skráti jazdný čas a vozidlo nebude zbytočne stáť v kolóne, ale značne sa tým eliminuje meškanie spojov, na ktoré často cestujúci poukazujú.

„V súčasnosti prebieha postupná rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie na najvyťaženejších križovatkách. Nové semafory sú už vybavené komunikačnými jednotkami,“ priblížila tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová s tým, že v rámci skúšobnej prevádzky je testovaná funkčnosť hardvéru a softvéru na prvých vozidlách, ktoré sú každodenne vypravované na linky MHD.

„Počas niekoľkých týždňov bude prebiehať nastavovanie komunikácie a dolaďovanie spolupráce radičov cestnej svetelnej signalizácie s palubnými počítačmi našich vozidiel. Po úspešnom zavŕšení tejto fázy bude systém spustený do ostrej prevádzky vo všetkých trolejbusoch a autobusoch,“ skonštatovala.

Preferencia dopravy je zavedená v mnohých mestách vo svete, ale už aj na Slovensku, napríklad v Žiline.
„Všade priniesla podľa Šitárovej významný prínos v dynamizácii verejnej dopravy, eliminovala meškanie spojov a prispela k atraktívnejšej verejnej doprave v daných mestách,“ povedala.

V uplynulých dňoch sa mestu Prešov podľa jej slov podarilo uspieť s projektom, na základe ktorého dôjde k modernizácii desiatich svetelných križovatiek na sídlisku Sekčov, na ktorých bude tiež inštalovaná preferencia MHD.

„Projekt bude realizovaný z nenávratného finančného príspevku z operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške 923 602,04 eura, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 972 212,67 eura. Spolufinancovanie mesta je vo výške piatich percent,“ dodala Šitárová.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button