Cestná doprava

V Beluši pripravujú novú stratégiu cyklistickej dopravy

V najväčšej obci Trenčianskeho samosprávneho kraja budú miestnu cyklistickú dopravu a infraštruktúru riešiť v spolupráci s Občianskym združením Cyklokoalícia.

Výsledkom má byť cyklostratégia a stratégia pre peších v najväčšej obci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Z obecného rozpočtu pôjde na vypracovanie stratégie 4790 eur.

Ako informoval prednosta obecného úradu Patrik Štrbák, tvorbe stratégie predchádzajú rokovania, obhliadky vytypovaných lokalít v obci a jej častiach a nasledovať bude v najbližších týždňoch i participácia občanov Beluše na tvorbe cyklostratégie formou dotazníka.

Minulý týždeň vykonali zástupcovia obce s členmi Cyklokoalície detailnú obhliadku centra obce v nadväznosti na turisticky zaujímavé lokality smerom na Belušské Slatiny a k rieke Váh.

„Obsahom konečného dokumentu bude určenie potenciálnych cyklotrás v Beluši, ktoré chceme postupne vybudovať. Cieľom nie je len tvoriť cyklotrasy a cyklochodníky, ale riešiť verejný priestor komplexne s doplnkovou infraštruktúrou, vďaka inovatívnym, zaujímavým prvkom,“ doplnil Štrbák.

V nadväznosti na tvorbu cyklostratégie sa obec Beluša začala zaoberať realizáciou turistického a cykloturistického značenia v obci, resp. obecných častiach.

Pred tvorbou cyklotrás upriamila pozornosť na unifikovanie doplnkovej infraštruktúry v podobe jednotných cyklostojanov na verejných priestranstvách, pri autobusových zastávkach či v areáli základnej školy. V najbližších mesiacoch vybudujú z eurofondov dva kryté cykloprístrešky s celkovou kapacitou pre 70 bicyklov.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR
Back to top button