Cestná doprava

SR zatiaľ v podpore cyklistickej dopravy oproti okolitým krajinám zaostáva

Slovensko zatiaľ v podpore a využívaní cyklistickej dopravy v porovnaní s okolitými krajinami zaostáva. Najviac kilometrov cyklotrás zo slovenských miest má Bratislava, potenciál rozvoja v tomto smere má napríklad aj Trnava.

„Odhadovaný podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce je na Slovensku približne 5 %, v Českej republike 6 % a v Rakúsku 10 %,“ vyčíslilo ministerstvo. Rezort dopravy skonštatoval, že je preto dôležité pokračovať v systematickej podpore cyklistickej dopravy a cykloturistiky. A to napríklad budovaním cyklotrás vrátane príslušnej cyklistickej infraštruktúry ako sú cyklostojany, ale aj podporou propagačných a osvetových kampaní ako Do práce na bicykli, Do školy na bicykli či Na bicykli do obchodu.

V súčasnosti sa podľa rezortu dopravy na Slovensku nachádza približne 550 kilometrov „cyklodopravných“ cyklotrás, ktoré sú využívané v rámci pravidelnej dennej dochádzky obyvateľov do zamestnania či školy, a 14 500 kilometrov cykloturistických trás s rekreačnou funkciou.

MDV priblížilo, že najviac kilometrov cyklotrás má zo slovenských miest na svojom území Bratislava, približne 100 kilometrov. Ostatné krajské mestá zaostávajú. Rezort však vyzdvihol napríklad Trnavu. Tá podľa ministerstva v poslednom období kladie dôraz na podporu rozvoja cyklistickej dopravy. MDV pritom poukázalo na vybudovanie „cykloveže“ s parkovacími miestami pre bicykle pri železničnej stanici, či využívanie služobných bicyklov zamestnancami mestského úradu. Ako mestá s vysokým potenciálom rozvoja cyklistickej dopravy označil rezort napríklad aj Banskú Bystricu, Piešťany, Galantu či Martin.

„Pre podporu cyklistickej dopravy ako ekologického, udržateľného módu dopravy je dôležité robiť aj nízkonákladové opatrenia v rámci upokojovania dopravy, napríklad obmedzenia rýchlosti, spomaľovacie prahy či redukcia priestoru v centrách miest pre motorovú dopravu,“ podotklo MDV.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button