Cestná doprava

Udržateľnú dopravu by mal plán obnovy podporiť 801 miliónmi eur

Nová cyklistická infraštruktúra, dispečerizované úseky železničných tratí, ekologické koľajové vozidlá či nabíjacie body pre elektromobily. Aj tieto investície by mali byť na Slovensku podporené z plánu obnovy, ktorý v stredu s pripomienkami schválila vláda. Na komponent udržateľná doprava je vyčlenená suma 801 miliónov eur.

Udržateľná doprava zahŕňa reformu prípravy investičných projektov v doprave. Rezort dopravy má zverejniť investičný plán projektov železničnej infraštruktúry, ale aj metodiku na výber, prípravu a realizáciu projektov pre cyklistickú dopravu. Nový plán dopravnej obslužnosti s následnou optimalizáciou osobnej železničnej dopravy bude tvoriť hlavnú časť komplexnej reformy verejnej dopravy, na ktorú je vyčlenených približne 27 miliónov eur. Mali by sa zjednotiť štandardy verejnej osobnej dopravy a zefektívniť jej koordinovanie, financovanie a objednávanie. Reforma bude podporená novou legislatívou. Tá má zadefinovať aj národnú autoritu, ktorá bude koordinovať vytvorenie národného integrovaného dopravného systému so zjednoteným cestovným. Koordinovať má aj prípravu a realizáciu verejných obstarávaní na železničné linky verejnej osobnej dopravy aj s vozidlami, ktoré boli na prevádzku týchto liniek nakúpené z fondov EÚ v predchádzajúcich obdobiach. V rámci ďalšej reformy by sa mali prijať aj opatrenia na podporu alternatívnych pohonov. Na dlhodobú podporu týchto pohonov v sektore dopravy má smerovať 1 milión eur. Zreformovať sa má aj intermodálna nákladná doprava.

Investície majú smerovať do rozvoja infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy. Vybudovať by sa malo 200 kilometrov cyklistickej infraštruktúry. Železničné trate by mali prejsť modernizáciou a dĺžka dispečerizovaných úsekov tratí má dosiahnuť 100 kilometrov. Odhadované náklady na rekonštrukciu a modernizáciu dráhovej infraštruktúry sú 431,5 milióna eur, na dispečerizáciu tratí a lepšie plánovanie kapacity železničných tratí 118,1 milióna eur. Na rozvoj cyklistickej dopravy by malo ísť 105,1 milióna eur a na zabezpečenie projektových a implementačných kapacít na MDV 5,8 milióna eur. Plánuje sa tiež nákup ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu za zhruba 45 miliónov eur. Rovnako by sa malo zaobstarať 1000 intermodálnych prepravných jednotiek a jedna linka intermodálnej prepravy. Na rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy má ísť 16 miliónov eur. Počet vybudovaných nabíjacích bodov pre elektromobily alebo vodíkových čerpacích staníc by mal presiahnuť 3000. Ide o investíciu v hodnote takmer 52 miliónov eur.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button