Cestná doprava

TSK doplatí zmluvným prepravcom za minulý rok viac ako šesť miliónov eur

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) doplatí zmluvným prepravcom náhradu za preukázanú stratu pri prevádzkovaní prímestskej autobusovej dopravy za minulý rok vo výške viac ako šesť miliónov eur. Doplatok schválili na pondelkovom zasadnutí poslanci Zastupiteľstva TSK.

Podľa Radovana Hladkého, povereného riadením odboru dopravy Úradu TSK, kraj vyplatil Slovenskej autobusovej doprave (SAD) Prievidza v minulom roku na preddavkoch 7,95 milióna eur, SAD Trenčín ďalších 15,55 milióna eur.
Zastupiteľstvo v pondelok schválilo doplatok pre SAD Prievidza vo výške takmer 2,12 milióna eur, pre SAD Trenčín takmer 3,89 milióna eur. Na výšku preukázanej straty v roku 2020 v porovnaním s rokom 2019 mali vplyv nižšie tržby z cestovného v celkovom objeme o 3,56 milióna eur (pokles o 31,3 %) z dôvodu obmedzenia prímestskej autobusovej dopravy a obmedzenia mobility obyvateľov v čase núdzového stavu na Slovensku. Počet prepravených osôb klesol medziročne o 7,5 milióna (o 36,5 percenta).

„Ekonomicky oprávnené náklady klesli o 946 934 eur, pričom pokles je takmer vo všetkých nákladových položkách s výnimkou nákladov na priame mzdy a odvody a s výnimkou mimoriadnych nákladov na dezinfekciu autobusov, na ochranné prostriedky a pomôcky pre vodičov. Vzhľadom na dodržiavanie rastu priemernej mzdy vodičov sme zaznamenali medziročné zvýšenie nákladov na priame mzdy a odvody o 535 356 eur,“ uvádza sa v dôvodovej správe. Mimoriadna situácia si vyžiadala zvýšenie nákladov na ochranu zdravia nielen vodičov, ale predovšetkým na ochranu zdravia cestujúcej verejnosti vo výške 102 625 eur.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button