Cestná doprava

Spoločnosť DKV Mobility dosiahla veľký pokrok

Spoločnosť DKV Mobility dosiahla veľký pokrok. Správa o trvalej udržateľnosti 2021 dokladá výrazné zníženie emisií CO2 a vynikajúci výkon v oblasti ESG.

Spoločnosť DKV Mobility, popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách, vydala Správu o trvalej udržateľnosti v roku 2021. Správa okrem iného dokladá výrazný pokrok v expanzii akceptačnej siete staníc pre nabíjanie elektromobilov a alternatívne palivá. Navyše predstavuje tiež stratégiu spoločnosti DKV Mobility zameranú na ekológiu, spoločnosť, etiku a udržateľný ekonomický rozvoj (ESG), ktorá obsahuje desať zásadných cieľov pre rok 2025.

Podľa zverejnenej správy dokázala spoločnosť DKV Mobility v roku 2021 znížiť svoje emisie skleníkových plynov o 43 % v porovnaní s rokom 2019. V priebehu jedného roka takmer zdvojnásobila svoju akceptačnú sieť nabíjacích staníc pre elektromobily. Ďalej pokračovala v rozširovaní celoeurópskej akceptačnej sieti čerpacích staníc s alternatívnymi palivami.

Spoločnosť DKV Mobility dosiahla veľký pokrok

DKV Mobility okrem toho dôsledne urýchľovala realizáciu svojej komplexnej ESG stratégie. Dosiahla pokrok v oblastiach podpory genderovej rozmanitosti a spoločenskej zodpovednosti. Spoločnosť DKV Mobility získala za svoj výkon v oblastiach trvalej udržateľnosti a ESG pozitívne ocenenia od organizácií EcoVadis a Sustainalytics.

„Rok 2021 bol výnimočný. Pretože sme zaznamenali dynamický obchodný rast a súčasne sme znížili emisie skleníkových plynov,“ uviedol Marco van Kalleveen, generálny riaditeľ spoločnosti DKV Mobility. ,,Jedným z našich kľúčových cieľov zostáva podpora našich zákazníkov pri prechode na alternatívne palivá a e-mobilitu prostredníctvom našich produktov a služieb,“ dodáva Marco van Kalleveen.

Prechod na trvalo udržateľnú mobilitu

Spoločnosť DKV Mobility sa zaviazala, že jej prevádzková činnosť bude mať do roku 2023 klimaticky pozitívnu bilanciu. Firma sa už rok po vyhlásení tohto cieľa môže pochváliť sľubnými výsledkami. V porovnaní s rokom 2019 sa jej podarilo znížiť emisie skleníkových plynov do konca roku 2021 o 43 %. Spoločnosť DKV Mobility okrem toho dosiahla dôležitý míľnik pri plnení svojho cieľa pre ochranu klímy. A to znížiť intenzitu emisií CO2 vozových parkov zákazníkov o 30 % do roku 2030.

Zásobovacia sieť spoločnosti s približne 67 000 čerpacími stanicami zahŕňala v roku 2021 už približne 20 000 čerpacích staníc s ponukou alternatívnych palív ako LNG, CNG, HVO alebo vodík. DKV Mobility navyše ponúka prístup k jednej z najväčších sietí pre nabíjanie elektromobilov v Európe. Zahŕňala ku koncu roku 2021 až 240 000 nabíjacích prípojok pre elektromobily. V súčasnosti ich počet vzrástol na cca 285 000.

Spoločnosť DKV Mobility zverejnila svoju Správu o trvalej udržateľnosti v roku 2021, ktorá poukazuje na úspechy spoločnosti v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy a riadenia (ESG), jej stratégie udržateľnosti a desať cieľov v oblasti ESG pre rok 2025.
(Foto: DKV Mobility)

Ratingové agentúry ocenili stratégiu v oblasti ESG

DKV Mobility okrem dosiahnutia ambicióznych klimatických cieľov plánuje významne prispieť k realizácii cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG – Sustainable Development Goals). V tomto smere si spoločnosť definovala desať zásadných cieľov (ESG Impact Targets) pre rok 2025. Poskytovateľ služieb pre mobility sa napríklad zaviazal k zvýšeniu podielu žien na vedúcich pozíciách na 35 % do roku 2025. Pričom rovnosť pohlaví medzi všetkými zamestnancami firmy sa už dosiahnuť podarilo.

Spoločnosť DKV Mobility získala za svoje výkony v oblasti trvalej udržateľnosti v roku 2021 zlatú medailu od známej nezávislej agentúry EcoVadis. Agentúra hodnotí trvalú udržateľnosť firiem. DKV Mobility sa týmto hodnotením radí medzi 3 % najlepších spoločností v kategórii „ostatné služby pre podporu firiem“. A medzi najlepších 6 % s viac ako 90 000 spoločností, ktoré boli v decembri 2021 hodnotené globálnym poskytovateľom ratingu trvalej udržateľnosti.

Začiatkom tohto roka získala spoločnosť DKV Mobility vynikajúci rating ESG od organizácie Sustainalytics. DKV Mobility patrí so skóre 10,5 (nízke riziko) medzi najlepšie 2 % z takmer 15 000 hodnotených spoločností na celom svete.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button