Cestná doprava

Scania plánuje navýšiť objem výroby na 150 000 automobilov

Švédska automobilka Scania plánuje približne v roku 2015 predať 150 000 nákladných automobilov. Najdôležitejším trhom aj naďalej zostáva Európa. Scania zároveň plánuje navýšiť predaj v stavebníctve o polovicu. Automobilka to oznámila v rámci strategického zasadnutia v švédskom Södertälje. 

V máji tohto roka predstavila švédska automobilka Scania svoju novú víziu. Jej cieľom je predaj 150 000 automobilov približne v roku 2015. To bude znamenať ročný nárast výroby o 10 000 až       12 000 automobilov.
„V roku 2015 budeme schopní vyrobiť 150 000 automobilov s využitím vlastných existujúcich výrobných kapacít. S menším počtom zamestnancov dnes vyrábame dvakrát viac automobilov ako pred 15-timi rokmi,“ hovorí Leif Östling, prezident a CEO Scania. Östling zároveň zdôrazňuje, že Scania najviac prosperuje z práce založenej na troch základných hodnotách: zákazník vždy na prvom mieste, rešpekt voči každému jednotlivcovi a kvalita.
 
Stavebníctvo zostáva prioritou  
 
Švédska automobilka zároveň oznámila svoje plány v oblasti stavebníctva. Do roku 2010 plánuje zvýšiť celosvetový predaj vozidiel určených pre stavebný sektor až o 50% a dosiahnuť tak 18 000 kusov predaných vozidiel. V roku 2007 Scania predala 12 000 automobilov určených pre stavebný priemysel.
V oblasti stavebníctva sa Scania bude aj naďalej zameriavať predovšetkým na rozvíjajúce sa trhy. Práve tieto krajiny skrývajú najväčší potenciál najmä z dôvodu neustáleho rozširovania svojej infraštruktúry. Ku kľúčovým produktom stavebného sektora patria vyklápacie nákladné vozidlá či domiešavače.
 
Kľúčovým trhom aj naďalej Európa
 
Celosvetový trh s nákladnými automobilmi aj naďalej vykazuje pozitívne výsledky. Navyše je možné aj v budúcnosti očakávať ďalší významný rast a rozvoj celého sektora. Makroekonomické ukazovatele predpokladajú 2%-ný ročný rast v krajinách s rozvinutou ekonomikou a v rozvíjajúcich sa krajinách Európy, Ázie, severnej Afriky a južnej Afriky až 6%-ný ročný rast.
Scania predpokladá, že v roku 2015 sa v Európe predá až 95 000 nákladných automobilov a autobusov značky Scania, pričom celkový celoeurópsky trh môže dosiahnuť hodnotu 575 000 automobilov. Najväčší nárast predaja je možné očakávať v strednej a východnej Európe vrátane Ruska, kde do veľkej miery pokračuje rozvoj infraštruktúry.
V roku 2015 plánuje Scania predať v Latinskej Amerike 16 000 vozidiel ročne, pričom najväčší potenciál vidí v poľnohospodárstve a v ťažobnom priemysle. V Ázii a v krajinách Pacifiku by sa ročný predaj mohol pohybovať okolo 15 000 automobilov a v krajinách Stredného východu, Indie a Afriky by predajnosť mohla dosiahnuť 25 000 nákladných automobilov. 
 
Lepší servis a širší produktový rad
 
Pokiaľ sa Scanii podarí zrealizovať svoje plány, bude v roku 2015 jazdiť po celom svete milión automobilov tejto severskej značky. To by predstavovalo dvojnásobný počet oproti súčasnosti.
Nárast počtu automobilov bude tiež znamenať zásadnú zmenu pre celosvetovú sieť servisných stredísk, ktoré sa budú musieť vysporiadať s vyšším dopytom po servisných službách. Scania preto plánuje ročne investovať 1 miliardu švédskych korún do zlepšenia a rozšírenia servisných služieb tak, aby bol všetkým zákazníkom v sieti Scania poskytnutý požadovaný a kvalitný servis. 
Spolu s plánom na zvýšenie objemov predaja plánuje Scania rozšíriť svoj produktový rad. „Aby sme dosiahli množstvo 150 000 predaných automobilov v roku 2015, musíme našim zákazníkom ponúknuť širší rad modelov a väčšiu príležitosť, aby si vybrali presne ten automobil, ktorý potrebujú,“ hovorí Hasse Johansson, riaditeľ oddelenia pre výskum a vývoj.
Scania aj naďalej pokračuje vo vývoji a rozširovaní konceptu „ReadyBuilt“, ktorý je založený na úzkej spolupráci s vybranými dodávateľmi. Táto vzájomná spolupráca tak umožní dodanie kompletných automobilov, napríklad vrátane návesov, vo výrazne kratšej dobe ako obyčajne.
Švédska automobilka sa plánuje aj naďalej aktívne angažovať v aktivitách spojených so znižovaním dopadu na životné prostredie. O to by sa malo najviac pričiniť využívanie obnoviteľných zdrojov a hybridných technológií.
 
Zdroj: TS

Prečítajte si aj

Back to top button