Cestná doprava

Samospráva zrekonštruuje cestu na Koniarekovej a Zavarskej ulici v Trnave

Verejné obstarávanie rekonštrukcie 1,6 kilometra dlhého úseku cesty III/1279 v Trnave na Koniarekovej a Zavarskej ulici vyhlásil Trnavský samosprávny kraj (TTSK) prostredníctvom organizácie Správa a údržba ciest (SÚC) TTSK.

Práce v predpokladanej hodnote 855 000 eur s DPH sa začnú na budúci rok. „Rozhodli sme sa zrekonštruovať starú panelovú cestu, ktorú poznajú všetci, ktorí do Trnavy prichádzajú z obchvatu. Zároveň zmodernizujeme aj nadväzujúcu Zavarskú, ktorá sa s Koniarekovou stretáva pri poľnohospodárskej škole,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Komunikácia v úseku Koniarekovej, ktorá sa nachádza medzi ulicami Bernolákova a Zavarská v intraviláne mesta, vykazuje poruchy obrusnej vrstvy vozovky. V rámci prác bude vybúraná betónová prídlažba a položená nová asfaltová vrstva. Poškodené a zanesené uličné vpusty sa vymenia za nové, ktoré budú napojené na kanalizačný systém.

„Teší ma, že sme sa dostali do bodu, v ktorom si kraj môže dovoliť rekonštruovať aj cesty v obciach a mestách. Pri tejto investičnej akcii spolupracujeme so súkromným investorom a mestom Trnava, hoci dohoda sa nerodila ľahko. Mesto vyčlenilo 60 000 eur na výmenu obrubníkov, ktoré sú jeho majetkom,“ doplnil Viskupič. Druhý rekonštruovaný úsek, Zavarská, sa nachádza medzi Strednou odbornou školou poľnohospodárstva a služieb na vidieku a obchvatom Trnavy. Lokálne sa na ceste vyskytujú sieťové trhliny a v miestach spevnenej krajnice i prepady. Zanesené priekopy budú vyčistené a prehĺbené podľa potreby.
Vzhľadom na intenzitu dopravy a dopravný význam komunikácie budú opatrenia realizované tak, aby bola zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu. O podrobnostiach bude samospráva informovať.

Prečítajte si aj

Back to top button