Cestná doprava

Rezort dopravy bude kvôli prechodu na euro novelizovať zákony

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR pripravuje novelizáciu zákonov, ktorých sa dotkne zavedenie spoločnej európskej meny euro na Slovensku.
 

Z návrhu, ktorý sa v súčasnosti nachádza v pripomienkovom konaní, vyplýva, že novela zákonov nadväzuje na zákon o zavedení meny euro v SR. Novelizovať sa bude zákon o cestnej doprave, o vnútrozemskej plavbe a o elektronických komunikáciách. Zmena národnej meny sa dotkne aj zákona o elektronickom výbere mýta a zákona o organizácii pracovného času v doprave.
"Z uvedených zákonov sa vypúšťajú formulácie upravujúce ekvivalenty slovenských korún a eur. Novely týchto zákonov zároveň obsahujú aj prepočty peňažných súm v slovenskej mene podľa konverzného kurzu na menu euro," vysvetľuje v materiáli rezort dopravy.
Účinnosť by mala novela zákona nadobudnúť 1. januára 2009.

Zdroj: TASR

Prečítajte si aj

Back to top button