Cestná doprava

Divízia Daimler Truck je pripravená na registráciu na burze

Divízia Daimler Truck pred plánovaným vstupom na burzu v decembri 2021 organizovala „Deň kapitálového trhu“, ktorého hlavnou témou boli ambície zvyšovať rentabilitu v každom segmente, ako aj sústredená finančná disciplína. Okrem toho predstavenstvo Daimler Truck pod vedením výkonného riaditeľa Martina Dauma predstavilo ďalšie stanovené strategické a technologické ciele.

Divízia Daimler Truck začína svoju cestu k plánovanej registrácii na burze, ktorá bude zavŕšená 10. decembra. Najväčší výrobca úžitkových vozidiel s celosvetovou pôsobnosťou upresnil svoje finančné ambície zvýšiť výkonnosť a ziskovosť segmentov. Daimler Truck sa dôsledne a sústavne orientuje na zlepšovanie rentability. Na základe preukázaného generovania hotovosti a pevnej bilancie získala divízia veľmi dobré investičné hodnotenia úveruschopnosti. Po súhlase prevažnej väčšiny na valnom zhromaždení plánuje spoločnosť registráciu na frankfurtskej burze s cennými papiermi dňa 10. decembra. Divízia Daimler Truck počíta s tým, že sa v prvom štvrťroku 2022 kvalifikuje pre DAX, teda skupinu najhodnotnejších spoločností v Nemecku, ktoré sú registrované na burze.

„Pre Daimler Truck sme stanovili jasný cieľ: rozhodli sme sa, že dosiahneme vyššiu ziskovosť a s plným nasadením zvíťazíme v pretekoch za nulovými emisiami. Už sa nevieme dočkať toho, že ešte viac posilníme našu spoločnosť. Mesiac pred plánovaným vstupom na burzu sme pripravení na nezávislosť,“ uviedol Martin Daum, predseda predstavenstva Daimler Truck AG.

Daimler Truck určuje finančné ambície pre každý segment

Jochen Götz, finančný riaditeľ Daimler Truck, počas „Dňa kapitálového trhu“ potvrdil vysoký záväzok zlepšovať ziskovosť a vytvárať pridanú hodnotu pre akcionárov. Daimler Truck sa usiluje o dosiahnutie dvojmiestnej ziskovosti z priemyselnej činnosti do roku 2025 za predpokladu pevných podmienok na trhu. Na základe ambície „Každý segment musí podávať výsledky“ dnes vrcholový manažment Daimler Truck oznámil spektrum marží pre jednotlivé segmenty, v ktorom sa odzrkadľujú rôzne makroekonomické podmienky. V rámci scenára s pevnými trhovými podmienkami za rok 2025 sa Daimler Trucks North America (DTNA) usiluje o dosiahnutie očistenej ziskovosti na úrovni 12 %, Mercedes-Benz Trucks na úrovni 10 %, Truck Asia (TA) 9 % po očistení a Daimler Buses na úrovni 7,5 %. Prostredníctvom novej obchodnej jednotky Daimler Truck Financial Services sa spoločnosť usiluje o dosiahnutie očisteného výnosu vlastného kapitálu vo výške 14 %. Spoločnosť pracuje na zlepšovaní odolnosti výrazným znižovaním hranice rentability, aby aj za nevýhodných trhových podmienok dokázala dosiahnuť očistenú ziskovosť z priemyselnej činnosti na úrovni aspoň 6 až 7 %.

Orientácia divízie Daimler Truck na zvyšovanie výnosnosti vykazuje čoraz väčší účinok. Následne sa pre rok 2021 aj napriek nedostatku polovodičových komponentov a rastúcim cenám surovín očakáva očistená ziskovosť (rentabilita tržieb, RoS) medzi 6 až 8 %. Spoločnosť pri príležitosti „Dňa kapitálového trhu“ okrem toho oznámila, že sa divízia Daimler Truck na základe už dosiahnutého pokroku bude usilovať o zníženie pevných nákladov o 15 % (v porovnaní s rokom 2019), a to predbežne už v roku 2023, teda o dva roky skôr ako bolo oznámené počas strategického dňa v máji. Spoločnosť pre rok 2022 vychádza z očistenej ziskovosti z priemyselnej činnosti medzi 7 až 9 %. „Dodržiavaním investičnej disciplíny, optimalizáciou rozdelenia nášho kapitálu a zlepšovaním našej ziskovosti chceme naďalej vytvárať intenzívny voľný tok peňazí,“ uviedol Jochen Götz. „To vytvára pevný základ pre investície do nových technológií a súčasne ešte viac posilňuje našu bilanciu. Zároveň sa usilujeme o politiku vyplácania dividend na úrovni 40 %.“

Nové partnerstvá pre technológiu a trvalú udržateľnosť

Andreas Gorbach, CTO a vedúci Truck Technology Group, naviac objasnil technologickú stratégiu Daimler Truck, ktorá je založená na troch pilieroch. Najprv sa ešte viac znížia investície do tradičného spaľovacieho motora v hnacom ústrojenstve. Okrem úspešnej spolupráce so spoločnosťou Cummins v oblasti stredne ťažkých motorov hľadá divízia Daimler Truck aj ďalšie partnerstvá v oblasti ťažkých motorov úžitkových vozidiel, aby spolu s partnermi podporila potrebné investície so zreteľom na budúce emisné predpisy. Po druhé by sa mala veľká časť výdavkov na výskum a vývoj do roku 2025 presunúť do technológií pre bezemisné vozidlá. V tejto oblasti sa spoločnosť sústreďuje na akumulátorové elektrické vozidlá (Battery Electric Vehicles, BEV), ako aj nákladné motorové vozidlá s vodíkovými palivovými článkami (Fuel Cell Electric Vehicles, FCEV).

So zreteľom na cieľ Daimler Truck, ktorým je vybudovať sieť 150 vodíkových čerpacích staníc do roku 2030 a vyrobiť 5 000 ťažkých nákladných motorových vozidiel s vodíkovým pohonom, spoločnosť okrem nedávno oznámenej spolupráce so spoločnosťou Shell oznámila dve ďalšie partnerstvá: Daimler Truck sa spolu s BP usiluje o urýchlenie vývoja vodíkovej infraštruktúry vo Veľkej Británii. Aj v rámci ďalšieho partnerstva so spoločnosťou Total je cieľom spoločnosti rozšíriť vodíkovú infraštruktúru na veľkých prepravných trhoch vo Francúzsku a v štátoch Beneluxu. Tretím pilierom Daimler Truck je vývoj softvéru s nasledujúcou evolúciou mechatronickej architektúry a podpora operačného systému špecifického pre nákladné motorové vozidlá.

Ziskovosť ako kritérium: segmenty zvyšujú výkon

Karin Rådström, zodpovedná za regióny Európa a Latinská Amerika, ako aj za značku Mercedes-Benz, objasnila, že značka Mercedes-Benz je aj napriek mimoriadnym výzvam v odvetví na dobrej ceste k propagácii zmien v segmentoch: programy na znižovanie nákladov na personál vo výške 280 mil. € sú už spolovice dokončené. Okrem toho sa organizácia vďaka znižovaniu počtu vedúcich pozícií zjednoduší. Značka Mercedes-Benz je zjednodušovaním aktuálneho portfólia produktov, a s tým súvisiacim znížením počtu základných modelov, na dobrej ceste. Nakoniec sa podarilo úspešne znížiť aj materiálové náklady. Okrem toho sa spoločnosť sústreďuje na ziskový segment veľkokapacitných nákladných motorových vozidiel, ako aj ďalšie zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a rozširovanie svojej servisnej ponuky.

John O’Leary, prezident a výkonný riaditeľ Daimler Trucks North America (DTNA), zdôraznil, že severoamerická divízia napreduje vo svojom úspešnom raste. Na dosiahnutie svojho cieľa chce DTNA udržať svoju prísnu disciplínu, pokiaľ ide o náklady, obhájiť svoje obchodné aktivity v oblasti diaľničnej prevádzky a zároveň zvýšiť svoj trhový podiel v takzvanom pracovnom segmente. DTNA bude aj naďalej posilňovať svoje popredajné kapacity, čo zabezpečí naviazanosť zákazníkov, zvýši odbyt a posilní ponuku prepojených služieb orientovaných na vozidlá.

Karl Deppen, ktorý 1. decembra prevezme vedenie Trucks Asia (TA), poukázal na to, že ázijská divízia už je na ceste k dosiahnutiu ambiciózneho cieľa, ktorým je ziskovosť predstavujúca kritérium. Pokračujúcou optimalizáciou nákladov a rozširovaním služieb chce tento segment zvýšiť ziskovosť a posilniť pozíciu značky FUSO. BharatBenz v súčasnosti zaznamenáva veľmi veľký rast v Indii a TA plánuje nadviazať na tento úspech. Okrem toho TA vychádza zo skutočnosti, že Čína bude v budúcnosti zohrávať dôležitú rolu pre rast Trucks Asia. Tu sa dôraz kladie na lokalizáciu podľa potrieb čínskych zákazníkov. Vďaka skúsenosti divízie Daimler Truck v oblasti e-mobility a línii produkcie akumulátorov a FCEV je tento segment dobre pripravený na budúce využitie tejto príležitosti.

Stephan Unger, člen predstavenstva a zodpovedný za Daimler Truck Financial Services (DTFS), predstavil jasnú schému využitia viac ako 40-ročnej histórie divízie finančných služieb spoločnosti Daimler na vybudovanie prvotriedneho obchodného odboru, ktorý sa sústreďuje výlučne na úžitkové vozidlá. Viacstupňovou výstavbou portfólia, priebežnými špičkovými výkonmi v manažmente rizík, prísnou kontrolou nákladov od prvého dňa a použitím nových IT systémov by mala divízia do roku 2025 dosiahnuť sledovaný očistený výnos vlastného kapitálu na úrovni 14 % pred zdanením, za predpokladu pozitívnych trhových podmienok. Divízia DTFS bude rozvíjať trvalé vzťahy so zákazníkmi, podporovať odbyt nákladných motorových vozidiel a autobusov Daimler, ako aj poskytovať potrebné odborné vedomosti, know-how a silnú bilanciu, aby uskutočnila ambície spoločnosti v oblasti služieb.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button