Cestná doprava

Pri oprávnení viesť motorové trojkolky dôjde k zmenám

Vedenie motorových trojkoliek bude na Slovensku umožnené držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. V súčasnosti je potrebné vodičské oprávnenie skupiny A. Vyplýva to z návrhu zákona o cestnej premávke, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Predkladatelia v doložke vybraných vplyvov poukázali na to, že vodičmi motorových trojkoliek sú v značnej miere osoby vo vyššom veku, osoby s telesným postihnutím alebo zdravotným defektom. „V zmysle uvedeného je pre tieto osoby vo väčšine prípadov len veľmi ťažko získať vodičské oprávnenie skupiny A, čiže je pre nich využívanie týchto vozidiel prakticky vylúčené. V rámci získania vodičského oprávnenia skupiny A sa totiž praktické skúšky vedenia motorového vozidla vykonávajú iba na motocykloch (jednostopovom vozidle),“ podotkli s tým, že štýl jazdy na motocykli a motorovej trojkolke je úplne odlišný.

V súčasnosti je na vedenie motorových trojkoliek potrebné vodičské oprávnenie skupiny A1, ak ide o motorové trojkolky, ktorých výkon nepresahuje 15 kW a ktorých najvyššia konštrukčná rýchlosť presahuje 45 km/h. Ak ide o motorové trojkolky, ktorých výkon presahuje 15 kW, je potrebné vodičské oprávnenie skupiny A.

Návrh zákona upravuje možnosť viesť s vodičským oprávnením skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia len motocykle s automatickou prevodovkou patriace do skupiny A1. Držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B na území SR sa zároveň umožní viesť všetky motorové trojkolky bez obmedzenia výkonu motora, pričom motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW by mohli viesť len držitelia vodičského oprávnenia skupiny B starší ako 21 rokov.
Novela zákona o cestnej premávke má byť účinná od 1. decembra tohto roka.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button