Cestná doprava

Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska je schválená

Vláda schválila Stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska, ktorú na rokovanie predložil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Dokument určuje smerovanie inteligentnej mobility SR v dlhodobom časovom horizonte 30 rokov.

Materiál sa zameriava na všetky módy dopravy v podmienkach SR. Predstavuje možnosti budovania udržateľnej, inteligentnej a odolnej dopravy na Slovensku. „V súčasnosti čelia všetky členské štáty výzvam v oblasti riešenia klimatickej krízy, ktorá je úzko spojená s dopravou. Dokument preto reflektuje na strategické smerovanie Európskej únie (EÚ) s prihliadnutím na osobitosti a potreby Slovenskej republiky,“ priblížil rezort dopravy v predkladacej správe.

Účelom stratégie je stanoviť plán, ktorý má za úlohu nasmerovať dopravu na Slovensku na cestu budovania ekologickej, inteligentnej a trvalo udržateľnej dopravy. Stratégia formuluje kľúčové ciele, iniciatívy a opatrenia na ich realizáciu tak, že pokiaľ nebude implementovaná alebo sa nebudú realizovať stratégiou stanovené opatrenia, bude výrazne ohrozené napĺňanie záväzkov SR, najmä v oblasti udržateľnosti, ochrany životného prostredia, dekarbonizácie, ale aj ďalších oblastí záujmu a priorít EÚ.

Medzi stanovené ciele patrí rozvíjanie automatizovanej a multimodálnej mobility, podporovanie inovácií v doprave či zvýšenie využívania umelej inteligencie v službách inteligentnej mobility. Stanovenými cieľmi sú aj zlepšovanie bezpečnosti dopravy, urýchlenie zavádzania vozidiel s nulovými emisiami, ale aj obnoviteľných a nízkouhlíkových palív a príslušnej infraštruktúry.

Medzi ciele sa zaradilo aj zvyšovanie udržateľnosti fungujúcej mestskej a medzimestskej mobility, ekologizácia nákladnej dopravy, lepšie stimuly pre používateľov, posilňovanie jednotného trhu a zabezpečenie toho, aby bola mobilita vyvážená a spravodlivá pre všetkých.

Rezort dopravy poukázal na to, že stratégia obsahuje aj niekoľko časových míľnikov. Do roku 2030 sa má zabezpečiť delenie sa o dáta medzi rôznymi druhmi osobnej a nákladnej dopravy, predaj jednotných cestovných lístkov na viac druhov dopravy a takisto by do tohto termínu mala železničná a vodná intermodálna doprava úplne konkurovať cestnej doprave.

Do roku 2050 by zas takmer všetky automobily, dodávky, autobusy, ale aj nákladné autá mali mať prakticky nulové emisie. Pomôcť dosiahnutiu tohto cieľa má rozvoj elektromobility či využitie vodíkového pohonu. Zároveň by do roku 2050 mal byť počet úmrtí spôsobených dopravou takmer nulový vďaka využitiu inteligentných prvkov v infraštruktúre, prijatiu Akčného plánu BECEP a aj autonómnemu riadeniu.

„Obrovský priestor na zavedenie autonómneho riadenia vidíme najmä pri koľajových vozidlách – teda vo vlakoch a električkách. V zahraničí sú už aj v testovacej prevádzke. Pri automobilovej doprave ešte zostáva nevyriešených veľa otázok, napríklad zodpovednosť za škody či rôzne etické dilemy,“
skonštatoval minister dopravy.

Niekoľko prvkov smart mobility sa už na Slovensku zaviedlo alebo sa zavádza. Od augusta funguje líniové riadenie dopravy na obchvate Bratislavy, v blízkej budúcnosti sa má spustiť systém na dynamické váženie vozidiel či monitoring dostupnosti parkovacích miest na diaľničných odpočívadlách. Takisto sa podľa ministerstva dopravy momentálne pracuje na využiteľnosti 5G sietí z pohľadu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky či čitateľnosti dopravného značenia.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button