Cestná doprava

Prešovský kraj investuje do opráv ciest, mostov a budov 6 miliónov eur

Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude pokračovať v rekonštrukciách a modernizáciách ciest aj v roku 2022. Opraví tiež viaceré budovy, ktoré slúžia cestárom. Krajskí poslanci na tento účel schválili na poslednom minuloročnom zastupiteľstve 6 000 000 eur, a to v rámci prvej etapy investičného plánu kapitálových výdavkov na tento rok.

„Medzi plánovanými investíciami Správy a údržby ciest (SÚC) PSK sú zahrnuté opravy viacerých mostov i rekonštrukcie ciest. V investičnom pláne sa počíta s rekonštrukciou mostov cez Suchovlčí potok pred obcou Livov v okrese Bardejov, cez potok Šibský pred Bardejovom, cez potok Pčolinka pred obcou Čukalovce v okrese Snina a cez potok Lekeš v obci Dulová Ves v okrese Prešov,“ uviedla Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Bude opravený tiež most v obci Baškovce v okrese Humenné, v Petrovanoch v okrese Prešov, ale aj v Spišskom Podhradí v okrese Levoča, cez potok Margecanka, ako aj cez Hlboký potok v obci Kalinov v okrese Medzilaborce. Ráta sa tiež s výstavbou mosta Dlhé Klčovo – Nižný Hrušov v okrese Vranov nad Topľou vrátane napojenia na cestu tretej triedy.

„Okrem toho sa zrekonštruujú úseky ciest Jánovce – Ľubica, Dobrá – Malá Domaša, Nižná Voľa – Koprivnica, dôjde k rekonštrukcii križovatky ciest Veľký Slavkov – Mlynica či križovatiek Lesík Delostrelcov v Prešove i v Starej Lesnej,“ doplnila Heilová.

Počíta sa tiež s elimináciou bezpečnostných rizík na ceste Svidník – Vyšná Jedľová a Sedlice – Bzenov. V investičnom pláne sa nachádza i rekonštrukcia cesty za obcou Mičakovce, rekonštrukcia oporných múrov a premostení v Malej Frankovej i rekonštrukcia priepustov na cestách druhej a tretej triedy v Prešovskom kraji.

„Opravia sa tiež garáže cestmajsterstva v Chminianskej Novej Vsi a urobí sa odkanalizovanie spevnených plôch areálu. Zároveň sa pristúpi k druhej etape rekonštrukcie budovy zimnej údržby na cestmajsterstve v Starej Ľubovni a budú opravené strechy na garážach v areáli prevádzkového dvora SÚC PSK v Prešove,“ dodala Heilová.

V roku 2021 opravil Prešovský samosprávny kraj približne 102 kilometrov ciest a 24 mostov. Celková hodnota týchto prác predstavuje zhruba 20,8 milióna eur.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button