Cestná doprava

Preprava ako na dlani

Spoločnosť Aldobec technologies, s.r.o. priniesla na trh prelomový systém v oblasti riadenia prepravy – Transport manager.

Je vytvorený priamo podľa potrieb špedičných a zasielateľských spoločností. Ponúka množstvo funkcií, ktoré značne urýchľujú, sprehľadňujú a zjednodušujú prácu špeditérov a dispečerov. Zároveň je do neho možné integrovať aj rôzne zabezpečovacie prvky na ochranu vozidla i prepravovaného tovaru.
 
Systém Transport manager zastrešuje celý proces riadenia prepravy od vytvorenia objednávky, výberu konkrétneho dopravcu pre realizáciu prepravy, cez on-line sledovanie realizácie prepravy až po vytvorenie faktúry za uskutočnenie prepravy. Je komplexný a ponúka množstvo funkcií, ktoré špeditérovi zjednodušujú prácu s organizovaním prepráv. V súčasnosti je tento systém absolútne bezkonkurenčný, žiadny zo špedičných systémov neponúka toľko funkcií. Jedinečnosť systému Transport manager spočíva však hlavne v tom, že poskytuje možnosť sledovať vozidlá rôznych dopravcov naraz v jednom systéme.
 
Aké informácie poskytuje systém Transport manager?
Systém zobrazuje on-line detailné informácie o aktuálne realizovaných (tzv. živých) prepravách. Umožňuje sledovať údaje o aktuálnej polohe a stave vozidla, EČV, poskytovateľovi GPS, subdodávateľovi (dopravcovi), zákazníkovi a čísle objednávky danej prepravy. Realizované prepravy sa zobrazujú aj priamo na mape, kde sa okrem aktuálnej polohy zobrazí aj trasa vozidla.
 
Je nastavený tak, aby dokázal poskytovať informácie o aktuálnom stave a polohe niekoľko tisíc vozidiel súčasne. Zároveň poskytuje evidenciu všetkých ukončených prepráv v prehľadnom zozname, kde sa k nim môže používateľ kedykoľvek vrátiť.
 
Špeditér je v systéme Transport manager automaticky upozorňovaný na rôzne udalosti spojené s prepravou. Takýmito udalosťami sú napríklad príchod do miesta nakládky/vykládky, otvorenie dverí nákladného priestoru mimo zóny, neautorizované opustenie miesta nakládky/vykládky, nedostupnosť údajov, neautorizované alebo nebezpečné parkovanie, neskorý príjazd na miesto určenia alebo nepovolené zastavenie.
 
Z pohľadu bezpečnosti vozidla a prepravovaného tovaru je možné vozidlo vybaviť tzv. IDS zámkom, ktorým je možné kontrolovať dvere nákladného priestoru len na diaľku. Otvoriť ich dokáže iba dispečer prostredníctvom systému Transport manager. Ďalším bezpečnostným prvkom vo vozidle je Panik tlačidlo, ktoré môže využiť vodič, ak sa ocitne v bezprostrednom ohrození. V takomto prípade systém Transport manager automaticky informuje dispečera. Ako doplnkové vybavenie sa vo vozidlách využívajú dverné snímače, ktoré detegujú stav dvier nákladného priestoru. Špeditér prostredníctvom nich vždy vie, či sú dvere nákladného priestoru otvorené alebo zatvorené.
 
Nastavenia funkcií systému sa pre každú špedičnú firmu upravujú na mieru. Prirodzenou súčasťou systému sú aj rôzne jazykové varianty. V súčasnosti spolupracuje spoločnosť Aldobec technologies s viac ako 40-timi poskytovateľmi monitorovacích služieb, ktorí pôsobia nielen na Slovensku ale i v zahraničí. Viac info na: www.dispecer.sk.
 

Prečítajte si aj

Back to top button