Cestná doprava

Prechodné obdobie parkovania na chodníku

Prechodné obdobie parkovania na chodníku. Motorové vozidlá budú môcť v prechodnom období parkovať na chodníku podľa doterajších pravidiel, a to až do 30. septembra 2023.

Táto úprava umožní mestám a obciam získať čas na vyriešenie nedostatku parkovacích miest. Vyplýva to z návrhu zákona o cestnej premávke, ktorý vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Cieľom návrhu je umožniť vybraným motorovým vozidlám od účinnosti zákona, ktorá sa navrhuje dňom vyhlásenia, do 30. septembra 2023 parkovanie na chodníku za pravidiel, ktoré platili do 28. februára tohto roka. Na základe ostatnej úpravy, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2022, totiž došlo k zániku možnosti pre vybrané motorové vozidlá parkovať na chodníku priľahlom k ceste pri zachovaní voľného priestoru 1,5 metra.

„V mimoriadne exponovaných lokalitách spôsobí táto nová úprava mnohým obciam, respektíve mestám a mestským častiam, parkovací kolaps, keďže vzhľadom na počet áut tieto jednotky územnej samosprávy jednoducho nemajú a do tejto doby nestihnú vytvoriť nové parkovacie miesta, respektíve vyznačiť dopravné značenie, ktoré umožní parkovanie na chodníkoch,“ podotkli predkladatelia v dôvodovej správe.

Prechodné obdobie parkovania na chodníku

Na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Petra Cmoreja (SaS) sa prechodné obdobie skrátilo. Pôvodne ho predkladatelia navrhovali až do 31. marca 2024. S tým nesúhlasilo napríklad mesto Bratislava, ktoré to považovalo za príliš dlhú lehotu. Koniec septembra 2023 je podľa Cmoreja kompromisom. Priblížil, že to súvisí aj s tým, že v lete sa najlepšie robí dopravné značenie. Z tohto dôvodu sa lehota končí po lete.

Upravila sa aj najvyššia hmotnosť vozidla, ktoré môže stáť na chodníku pri dodržaní ostatných pravidiel, a to z 3500 kilogramov (kg) na 2800 kg. Dôvodom je, že chodníky sú projektované zhruba na nosnosť 2800 kg a týmto spôsobom sa vylúčia veľké dodávky. Z pozmeňujúceho návrhu vyplynula aj úprava, ktorá pridala elektrické kolobežky, ktoré by podľa pôvodného znenia nemohli byť zaparkované na chodníku.
Zákon bude účinný dňom vyhlásenia, ak ho podpíše prezidentka SR.

Zároveň tým zanikne trestnosť priestupku za parkovanie na chodníku pri dodržaní ostatných pravidiel. „Ak niekto v tom medziobdobí dostal pokutu za to, že zaparkoval na chodníku a všetko ostatné bolo dodržané, to znamená, 1,5 metra miesta pre chodcov zostalo a ani žiaden iný paragraf zákona o cestnej premávke neporušil a nezaplatil pokutu na mieste, tak účinnosťou tohto zákona sa správne konanie o tomto priestupku zastaví, lebo zanikne trestnosť tohto porušenia zákona,“ skonštatoval Cmorej.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button