Cestná doprava

Ohrozí stavba tunela zásoby podzemnej pitnej vody?

Ohrozí stavba tunela zásoby podzemnej pitnej vody? Stavba tunela Korbeľka na úseku diaľnice D1 Turany – Hubová môže bez riadneho posúdenia dosahov na stav vodných útvarov zhoršiť zásoby podzemnej pitnej vody pre Turiec, Oravu a Liptov.

Na tlačovej konferencii v Martine o tom vo štvrtok informovali zástupcovia turčianskych samospráv a predstavitelia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v Žiline a Slovensko-poľskej obchodnej komory. Starosta Krpelian Jaroslav Kráľ uviedol, že pri posudzovaní dosahov na vodné zdroje by sa mali brať do úvahy aj varianty trasy bez tunela Korbeľka. Občianska aktivistka Renáta Tvarožná pripomenula, že obyvatelia dotknutých obcí a miest iniciovali viacero petícií. „Kompetentní na ne nereagovali a neboli zohľadnené naše požiadavky. Preto sa obrátime na európske inštitúcie,“ dodala Tvarožná.

Podľa Jána Mišuru zo sekcie dopravy žilinskej regionálnej komory SOPK zvýši variant s tunelom Korbeľka náklady na výstavbu o 300 miliónov eur oproti povrchovému variantu. „V roku 2010 boli na úseku prípravné práce za 40 miliónov eur. Boli tam vydané peniaze za vykúpené pozemky a variant s odklonom využije 85 percent pripravených prác,“ podotkol.

Ohrozí stavba tunela zásoby podzemnej pitnej vody?

NDS postupuje v ďalšej príprave stavby D1 Turany – Hubová na základe výsledku procesu EIA. V ňom bol odsúhlasený variant s tunelmi Korbeľka a Havran. „Zabezpečila vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie aj stavebný zámer pre odsúhlasený variant v zmysle Záverečného stanoviska EIA. Na základe rozhodnutia Okresného úradu Žilina je potrebné posúdenie podľa vodného zákona,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Eva Žgravčáková.

Doplnila, že NDS predložili Dokumentáciu pre následné posúdenie a pokračuje zabezpečením následnej inžinierskej činnosti za účelom vydania Rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy. „V ňom určí, či sa realizáciou navrhovanej činnosti splnia podmienky podľa vodného zákona. Po vydaní rozhodnutia bude proces pokračovať žiadosťou o vydanie územného rozhodnutia. Ďalšie termíny prípravy priamo súvisia s úspešným ukončením procesu územného konania stavby. Ako aj so zabezpečením finančného krytia majetko-právneho vysporiadania a samotnej výstavby,“ priblížila Žgravčáková.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR
Back to top button