Cestná doprava

Nové autobusy na prímestských linkách v Nitrianskom kraji

Na prímestských linkách v Nitrianskom kraji pribudlo 11 nových autobusov. Ako informovala dopravná spoločnosť Arriva, tri už vozia cestujúcich v okolí Komárna, Štúrova a Želiezoviec, štyri pribudli v okolí Levíc a Šiah a štyri nové autobusy sú zaradené do prevádzky aj v okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Topoľčany. Všetky sú vybavené informačnými elektronickými tabulami a klimatizáciou.

Dopravca sa v zmluve s Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) zaviazal, že počas desiatich rokov zmodernizuje autobusy, vybaví ich klimatizáciou a wifi pripojením, zníži ich vek a zvýši počet nízkopodlažných autobusov.

„Naše záväzky plníme. Priemerný vek autobusov prímestskej dopravy v NSK klesol za posledné štyri roky pod osem rokov, viac ako polovica autobusov je klimatizovaná a vybavená bezplatným wifi pripojením,“ uviedol generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan. Ako pripomenul, v súčasnosti platia vo všetkých autobusoch bezpečnostné opatrenia, ktorých cieľom je zabránenie šírenia nového koronavírusu.

„Naďalej prosíme cestujúcich o nosenie ochranného rúška, prípadne šálu, šatky či inej vhodnej alternatívy. Zároveň cestujúcim odporúčame, aby v prostriedkoch verejnej dopravy dodržiavali dostatočný odstup a podľa možnosti nosili aj rukavice. Je to v záujme ochrany nielen seba, ale aj vodičov, ktorí sa denne stretávajú s desiatkami cestujúcich v prvej línii,“ doplnila riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petra Helecz.

Prečítajte si aj

Back to top button