Cestná doprava

Nákladné vozidlo ako servis

Zdá sa vám nadpis zvláštny? Nová služba od spoločnosti Mercedes-Benz vám ho objasní. Digitalizácia logistiky totiž naberá nové rozmery a poskytovatelia logistických služieb preberajú novú úlohu: stávajú sa procesnými manažérmi a poskytovateľmi údajov. Spolu s tým sa však menia aj výrobcovia nákladných vozidiel, ktorí sa čoraz viac orientujú nielen na samotnú výrobu vozidiel, ale aj na poskytovanie služieb. Ich novou úlohou je ponúknuť používateľom nákladných vozidiel pridanú hodnotu, ktorá im umožní poskytovať logistické služby. Nákladné vozidlá musia byť užšie prepojené s logistickým procesom.

Automobilka Mercedes-Benz ako priekopník inovácií reaguje na tieto zmeny. Jej vozidlá preberajú úlohu poskytovateľ digitálnych služieb a pomáhajú optimalizovať logistické procesy, autoparky a jednotlivé vozidlá. Ich cieľom je, aby v konečnom dôsledku mohli ponúkať aj samotné nákladné motorové vozidlá ako službu: Truck-as-a-Service. Takýmto spôsobom dokážu majitelia zvýšiť produktivitu svojich vozidiel.

Konektivita: technické predpoklady pre digitálne nákladné motorové vozidlo

Srdcom digitálnych služieb sú technické komponenty v nákladnom vozidle. Medzi ne patrí Dátové centrum nákladného automobilu 7, respektíve v prípade cudzích výrobkov s európskym štandardizovaným rozhraním manažovania autoparku (FMS) Dátové centrum nákladného automobilu 7 (Fleetboard Card), ktoré slúži ako riadiaca jednotka pre komunikáciu s celým vozidlom. Tá prijíma údaje o vozidle zo snímačov, ako aj informácie o návese a prostredníctvom neustáleho online pripojenia umožňuje dátový prenos do cloudového backendu. Používateľské rozhranie multimediálneho kokpitu Mercedes-Benz umožňuje vodičovi prístup k týmto informáciám, ako aj k množstvu aplikácii, ktoré ho podporujú pri práci. Sú k dispozícii na požiadanie prostredníctvom portálu Mercedes-Benz Truck App Portal a možno ich bezdrôtovo nainštalovať do nákladného motorového vozidla.

Optimalizácia logistiky: digitálne služby zlepšujú procesy

Vďaka aplikácii HABBL Transport sa z nákladného vozidla stane logistický nástroj. Mobilný manažment pracovného toku, ktorý spoločnosť Daimler Truck AG prevzala v prvom štvrťroku 2019 od spoločnosti EIKONA AG, manažuje prepravné procesy a vodičov sprevádza ich úlohami krok za krokom. Od konca roku 2020 bude prostredníctvom systému FleetBoard spájať informácie o vozidle, ako čas jazdy a odpočinku alebo GPS polohu, s aktuálnym stavom trasy.

FOTO: Mercedes-Benz Trucks

HABBL: do cieľa digitálne

HABBL Transport riadi jazdy nákladných vozidiel. Ovládanie aplikácie HABBL je intuitívne, vodičov nákladných vozidiel sprevádza krok za krokom ich aktuálnym pracovným tokom (workflow) až do cieľa, teda až do dokončenia príslušnej zákazky. Od kontroly pred jazdou so všetkými zákonom predpísanými kontrolnými krokmi cez presný prenos adresy do navigácie až po potvrdenie o doručení (POD). HABBL poskytuje vodičom všetky potrebné informácie a zabezpečuje, aby boli všetky úlohy spracované v správnom poradí. Zabraňuje sa tak chybám a zvyšuje sa kvalita procesu. Používatelia môžu pre každého zákazníka, každú jazdu či dokonca pre každý konkrétny tovar vytvárať individuálne pracovné toky a presne tak inštruovať vodičov. HABBL týmto spôsobom digitalizuje prepravné procesy.

Aplikácia zároveň vytvára vysokú úroveň transparentnosti. S každým dokončeným pracovným krokom dostane každý, kto je zapojený do procesu, informácie o aktuálnom stave. Dispečeri a prípadne aj odosielatelia a príjemcovia týmto spôsobom automaticky získajú informácie o priebehu jazdy. Medzi tieto informácie patria GPS poloha a predpokladaný čas príchodu (ETA) vozidla v prípade konkrétneho príjemcu. Od konca roku 2020 zohľadní HABBL aj čas jazdy a odpočinku a následne vypracuje presnú prognózu.

FOTO: Mercedes-Benz Trucks

Aplikáciu HABBL možno nainštalovať prostredníctvom portálu Mercedes-Benz Truck App Portal priamo do multimediálneho kokpitu v novom vozidle Actros. Ak sa rovnaká jazda prenesie aj na mobilné koncové zariadenie, vodič môže vybaviť ďalšie procesné kroky – ako skenovanie, fotografovanie, prijímanie digitálnych podpisov – aj mimo kabíny. Následne sa zrealizované kroky zadokumentujú. HABBL Transport nahrádza službu manažmentu prepravy FleetBoard, ktorej podpora výrobcom končí 31.12.2021.

S HABBL Task riadi aplikácia aj úlohy, ktoré bez ohľadu na jazdu spadajú mimo digitálne nákladné vozidlo. Manažment mobilného pracovného toku digitálne sprevádza zamestnancov aj ich úlohami v špedícii, napríklad pri pravidelných kontrolách hál, údržbe vysokozdvižných vozíkov alebo ďalších krokoch v oblasti Facility Managementu. Okrem iného môže nahradiť všetky papierové kontrolné zoznamy.

Optimalizácia autoparku: najlepšie možné ovládanie celku

Nový portál Fleetboard je rýchly, škálovateľný a vecný. Po migrácii platformy do Microsoft Azure Cloud sa doň presunú všetky aktuálne služby a budú tam postupne k dispozícii od septembra 2020. V budúcnosti budú aktualizácie a nové funkcie k dispozícii v kratších cykloch. S novým zákazníckym rozhraním poskytuje systém FleetBoard používateľom mimoriadne dôležité informácie v notifikačnom centre: zákazníci budú v budúcnosti dostávať napríklad odporúčané kroky z MB Uptime a hlásenia udalostí, napr. keď sa identifikuje predvídateľné odstavenie vozidla. Tým sa umožnia rýchle reakcie a ušetrí sa množstvo úsilia.

FOTO: Mercedes-Benz Trucks

Okrem aktualizovaného technologického základu nové používateľské rozhranie uľahčuje používateľom predovšetkým bežný pracovný deň. Prehľad informácií sa vytvorí rýchlejšie a intuitívnejšie a zároveň integruje inteligentnú telematickú službu MB Uptime. V budúcnosti budú môcť manažéri autoparkov využívať jedno prihlásenie (Single Sign-on) na riadenie spôsobu prevádzky vozidla, ako aj nevyhnutných opravárskych a údržbových prác v opticky jednotnom prostredí. Používatelia systému FleetBoard budú s okamžitou platnosťou postupne presunutí do nového prostredia. Presun bude trvať do polovice nasledujúceho roka.

Nové zákaznícke rozhranie systému FleetBoard ponúka rozsiahlejšie možnosti aj pokiaľ ide o ovládanie vozidla: živá lokalizácia teraz aktualizuje GPS polohu nákladného motorového vozidla pravidelne každých 30 sekúnd. Okrem toho si možno naplánovať trasy a vypočítať následné mýtne poplatky. Aplikácia okrem toho centrálne poskytuje po prvýkrát aj informácie o bezpečnostných asistenčných systémoch vo vozidlách: informuje v prípade, že vodič vypne aktívneho asistenta brzdenia 5 (ABA 5) alebo asistenta udržiavania v jazdnom pruhu (LDWS). Zároveň zisťuje, ako často boli deaktivované oba bezpečnostné systémy. Vďaka týmto informáciám môžu správcovia autoparkov upozorniť vodičov na dôležitosť týchto systémov.

FOTO: Mercedes-Benz Trucks

Tak ako Actros F predstavuje funkčné vozidlo pre diaľkovú dopravu je základom v rámci telematických služieb aplikácia Fleetboard Manager pre Android a iOS. Tento bezplatný nástroj zobrazuje emisie CO2, GPS polohy, vzdialenosti a spotreby paliva vozidiel. Okrem toho informuje o hodnoteniach spôsobu jazdy a poukazuje na možnosti úspory.

Mercedes-Benz Truck App Portal: užitočné aplikácie pre vodičov

Prostredníctvom portálu Mercedes-Benz Truck App Portal môžu manažéri autoparkov alebo dispečeri nainštalovať do nákladných vozidiel nové aplikácie, ktoré vodičom uľahčia ich bežný pracovný deň. Medzi aplikáciami vyniká najmä spomínaná HABBL, pretože vodičov sprevádza krok za krokom ich pracovnými zadaniami. Aplikácia je vždy zosynchronizovaná medzi multimediálnym kokpitom nového vozidla Actros a ľubovoľným mobilným zariadením pokiaľ ide o úlohy mimo vozidla, keď obe spracúvajú rovnakú jazdu.

Novinkami v rámci portálu sú napríklad Cargofleet Trailer od spoločnosti idem telematics určený na prenos údajov s návesmi (napríklad na monitorovanie údajov chladiacich zariadení), komunikačné riešenie YellowFleetApp, mobile ServiceManager (mSM) na digitálny manažment zákaziek, bezpapierové vybavovanie zákaziek (digitálne nákladné listy) na cestách CollectGo, stavový nástroj App2Track a mobilné riešenie skenera Scangaroo. Nesporným lídrom v počte stiahnutí je zatiaľ aplikácia Fleetboard Driver. V budúcnosti by sa mala rozšíriť ponuka o externé aplikácie medzinárodných poskytovateľov z európskych krajín.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button