Cestná doprava

Nákladná doprava v apríli medziročne vzrástla o 14,7 %

Preprava tovaru prostriedkami nákladnej dopravy dosiahla v apríli tohto roka 21,9 milióna ton a medziročne vzrástla o 14,7 %. Napriek vyššiemu prírastku nedosiahla predpandemickú úroveň, keď jej aktuálny objem bol o 11 % nižší ako v apríli 2019. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Rozhodujúci podiel na odvetví predstavujú podniky, ktoré majú dopravu ako hlavnú podnikateľskú činnosť a tvoria verejnú nákladnú prepravu. Tieto spoločnosti prepravili v apríli 13,0 milióna ton tovaru s medziročným nárastom o 11,4 %. Oproti obdobiu spred koronakrízy (aprílu 2019) to bolo aktuálne stále o 14 % menej.

V rámci verejnej nákladnej dopravy vzrástla vo štvrtom mesiaci tohto roka preprava tovaru po cestách medziročne takmer o pätinu, v železničnej doprave sa zvýšila až o 34,5 %, keď už skoro dosiahla úroveň apríla spred dvoch rokov (-0,8 %).

Výkony v nákladnej doprave, ktoré okrem množstva prepravovaného tovaru zohľadňujú aj prepravnú vzdialenosť, dosiahli v apríli tohto roka vyše 3,4 miliardy tonokilometrov (tkm) a medziročne vzrástli o 33,9 %.

V porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka sa preprava tovaru na dlhšie vzdialenosti zvýšila výraznejšie v cestnej doprave (o 37,5 %), ale aj po železnici (24,0 %), kde už dokonca prevýšila hodnotu spred dvoch rokov. Celkovo však boli výkony v nákladnej doprave stále ešte takmer o desatinu nižšie ako v apríli 2019.

Podstatne pomalšie ako nákladná preprava sa z koronakrízy spamätáva osobná doprava. Vo všetkých druhoch verejnej osobnej dopravy sa v apríli 2021 prepravilo celkovo 31,5 milióna osôb. V medziročnom porovnaní ide síce o výrazný nárast o 32,4 %, ale vlaňajší apríl s nastupujúcou prvou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 bol najslabším mesiacom minulého roka. Počet cestujúcich bol skoro o polovicu (o 47,1 %) nižší ako v apríli pred dvoma rokmi.

Tržby v odvetví doprava a skladovanie vzrástli v apríli 2021 medziročne až o 34,3 %. Ich prírastok bol vyšší ako prepad o 25,6 % v apríli minulého roku. Vo štvrtom mesiaci tohto roka sa najviac zvýšili tržby v skladových a pomocných činnostiach (o 49,0 %).

V súhrne od začiatku tohto roka sa tržby v doprave a skladovaní medziročne zvýšili o 10,5 %. Počet zamestnaných osôb sa od začiatku roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil o 3,4 %. Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto období medziročne vzrástla o 4,4 % (na 1046 eur) a reálna mzda o 3,3 %.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button