Cestná doprava

Ministerstvo dopravy pripravuje novelu zákona o výbere mýta

Ministerstvo dopravy pripravuje novelu zákona o výbere mýta. Na Slovensku by sa mohla založiť samostatná právnická osoba, ktorá bude mať postavenie správcu výberu mýta.

Odbremenila by sa tak Národná diaľničná spoločnosť (NDS), ktorá je správcom v súčasnosti. Vyplýva to z predbežnej informácie o pripravovanom návrhu zákona o výbere mýta z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Zverejnená bola na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Pripomienkové konanie by sa malo začať v máji.

Právna norma nadväzuje na zákon, ktorý bol prijatý v súvislosti s transpozíciou európskej smernice o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Európskej únii (EÚ). Návrhom zákona sa má vytvoriť samostatný subjekt na správu výberu mýta. Tým by sa od týchto činností mala odbremeniť NDS, čo jej umožní sústrediť sa najmä na svoj hlavný predmet činnosti.

Ministerstvo dopravy pripravuje novelu zákona o výbere mýta

„Transpozíciou smernice došlo k takej úprave postavenia správcu výberu mýta, ktorý okrem vlastného výberu mýta má aj postavenie mýtneho úradu a hlavného poskytovateľa mýtnych služieb, ktorý zabezpečuje elektronický výber mýta v oblasti európskej služby elektronického výberu mýta,“ priblížil rezort dopravy v materiáli.

Návrh zákona má preto za cieľ oddeliť správu výberu mýta od NDS, ktorá je momentálne zo zákona správcom výberu mýta. Správu výberu mýta by tak nezabezpečovala priamo NDS, ale samostatný subjekt. Tento subjekt by pre NDS zabezpečoval výber mýta, plnil by úlohy a postavenie mýtneho úradu a hlavného poskytovateľa mýtnych služieb, ktorý zabezpečuje elektronický výber mýta v oblasti európskej služby elektronického výberu mýta.

Za celý rok 2021 sa na mýte vybralo 230,56 milióna eur.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button